šolska knjižnica

Novičke

MEDNARODNI DAN PISMENOSTI Tudi na naši šoli smo obeležili mednarodni dan pismenosti, 8. 9.2018. V sledečem tednu smo se z učenci 7. razreda pogovarjali, zakaj je branje sploh pomembno in koristno. Ugotovili smo, da sposobnosti branja in pisanja uporabljamo prav vsak...

read more

PROJEKT »SPODBUJAMO BRANJE«

Šolski projekt »Spodbujamo branje«   V letošnjem šolskem letu bomo že 4. šolsko leto nadaljevali s projektom spodbujanja branja. Z njim želimo izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo...

read more

Bralna značka

  BRALNA ZNAČKA ZA UČENCE Tudi v šolskem letu 2020/21 nadaljujemo z bralno značko, ki je za učence neobvezna, vendar zaželena, saj je njen namen vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje.  Opravljajo jo lahko vsi učenci od 1. do 9. razreda NIS-a in vsi...

read more

Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka. Učbenike za prilagojeni program izda Zavod...

read more

Učbeniški sklad

  UČBENIŠKI SKLAD Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka. Učbenike za prilagojeni program izda...

read more

NOVOST: E-KNJIŽNICA OSLS (COBISS)

E-ŠOLSKA KNJIŽNICA OŠ LJUBO ŠERCER Šolska knjižnica OŠ Ljubo Šercer je postala polnopravna članica sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi). Slovenski knjižnični informacijski sistem COBISS.SI sooblikujejo Institut informacijskih znanosti...

read more
Skip to content