Interesne dejavnosti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

V šolskem letu 2023/24 izvajamo naslednje INTERESNE DEJAVNOSTI:

KOLESARJENJE Mentor: Jan Čibej, Jožica Grmič, Andreja Erjavec

Termin: 1 x mesečno v dogovoru s starši

Kratek opis: Interesna dejavnost Kolesarjenje je namenjena učencem, ki se že samostojno vključujejo v promet. Interesna dejavnost bo potekala enkrat mesečno v skupnem obsegu štirih šolskih ur. Učenci bodo pod mentorstvom učiteljev spoznali različne gozdne destinacije v okolici mesta Kočevje in lokalne kolesarske poti, spoznali osnove gorskega kolesarjenja, se preizkusili na pumptracku v MTB trail centru in preprosto uživali v naravi in aktivnemu preživljanju prostega časa.

GIBALNE IGRE Mentor: Nada Kosten

Termin: ponedeljek, 6. šolska ura

Kratek opis: Interesna dejavnost Gibalne igre je namenjena učencem, ki se radi gibajo zunaj, se igrajo gibalne igre. Učenci bodo urili fino in grobo motoriko. Učenci bodo krepili ravnotežje, koordinacijo, hitrost in moč. Pri interesni dejavnosti bomo spodbujali druženje in medsebojno spoštovanje.

ŠPORTNE  IGRE Mentor: Ingrid Starc

Termin: torek, 7. šolska ura

Kratek opis: Interesna dejavnost Športne igre bo dejavnost, kjer se bodo učenci preko igre aktivno družili v mešani skupini. Šport jih bo združeval v svetu timskega duha, spodbujal druženje, fair play in imel socialno noto. ID Športne igre je namenjena učencem od 6. razreda naprej. Pri interesni dejavnosti bodo učenci razvijali osnovne motorične sposobnosti: hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje, preciznost, moč. Spoznavali bodo elemente ekipnega športa, v katerem je še posebej pomembno, da se člani ekipe med seboj ščitijo, rešujejo in opozarjajo na napade nasprotne ekipe. Pravila gre so preprosta.

GIBALNE URICE Mentor: Ana Jarni

Termin: petek, od 12.45 do 13.45

Kratek opis: Osrednji cilji interesne dejavnosti je preko usvojenih učnih ciljev do konca šolskega leta 2023/2024 kondicijsko in gibalno okrepiti učence, gibanje na prostem/na svežem zraku, razvijanje motoričnih sposobnosti, skrb za lastno varnost in varnost drugih, prilagajanje skupini, plesno izražanje in sodelovanje pri izvedbi tekmovanj.

GLEDALIŠČE Mentor: Jožica Grmič

Termin: četrtek, 7. šolska ura

Kratek opis: Interesna dejavnost Gledališče je namenjena učencem, ki se radi gibalno izražajo, nastopajo in ustvarjajo. Pri gledališču se učenci skozi celo šolsko leto pripravljajo za gledališki ali lutkovni nastop. Prav tako sodelujejo pri nastajanju rekvizitov in scene, ki jih nato uporabijo pri predstavi. Namen ID pa ni samo nastopati temveč krepiti pozitivno samopodobo, socialne odnose, samostojnost in ostale vrednote.

DRUŽABNE IGRE Mentor: Barbara Kadunc

Termin: torek, 7. šolska ura

Kratek opis: Pri interesni dejavnosti Družabne igre bomo raziskovali različne namizne igre, igre s kartami, igre pozornosti, miselne igre ipd. Raznovrstne igre bodo učence učile predvsem reševanja miselnih problemov in sodelovanja z drugimi. Preko njih bomo razvijali različne miselne spretnosti, spretnosti branja, sledenje pravilom in navodilom, krepili spomin, pozornost in koncentracijo ter socialne veščine.

LAHKIH NOG NAOKROG Mentor: Sandra Rusec Belaj

Termin: po dogovoru

Kratek opis: Pri tej interesni dejavnosti bomo spodbudili učence k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa. Po koncu pouka, morda tudi kakšno soboto se bomo odpravili na krajše sprehode in prosti čas preživljali v naravi. Sedli bomo na vlak in malo raziskali tudi druge kraje. Glavni namen te interesne dejavnosti je preživljanje časa v naravi in spodbujanje gibanja.

 URICE V ŠOLSKI KNJIŽNICI Mentor: Maša Luteršmit

Termin: sreda, 7. šolska ura

Kratek opis: Učenci, ki bodo obiskovali ID Urice v šolski knjižnici, bodo spoznali poklic knjižničarja. Seznanili se bodo z osnovnimi pravili postavitve knjižničnega gradiva in delovanja šolske knjižnice. Naučili se bodo izposojati, vračati in pospravljati knjige, opremiti nove knjige, spoznali bodo, kako poteka nakup knjig, popravljati poškodovane knjige, oviti knjige. Pomagali bodo pri knjižnih razstavah, mesečnih ugankah, pri pripravi prireditve (bralna značka, itd.) Učenci bodo spoznali tudi načine iskanja gradiva v sistemu COBISS+. Ob posebnih priložnostih (praznikih), bomo knjižnico okrasili in imeli bralno čajanko.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1 Mentor: Mateja Lukič

Termin: torek, 6. šolska ura

Kratek opis: Pri zborovskem petju (otroški zbor) se bomo seznanili z igranjem na orffova glasbila, prepevali ljudske pesmi ter pesmi tujih in domačih avtorjev. Razvijali bomo ritmični in melodični posluh. Ob različnih šolskih proslavah in dogodkih bomo nastopili z raznolikimi točkami. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 2 Mentor: Anita Marinko

Termin: ponedeljek, 7. šolska ura

Kratek opis: V okviru mladinskega pevskega zbora se bodo učenci od 5. do 9. razreda spoznavali s slovenskimi pop in ljudskimi skladbami, glasbo drugih jezikovnih kultur ter odkrivali glasbeni izbor članov samih. Pesmi bomo obogatili z uporabo različnih inštrumentov ter gibanjem. Člani bodo imeli priložnost zastopati našo šolo ne le na šolskih prireditvah, temveč tudi drugih dogodkih v lokalnem in širšem okolju.

Skip to content