Obudimo pisanje pisem

Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, pridobljeno znanje in spretnosti pa posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast. Naša naloga je, da pismenosti namenimo posebno pozornost, saj je slovenščina bistveni element naše kulturne in nacionalne identitete. Mnoge študije pisanju z roko pripisujejo ključno vlogo pri koordinaciji rok in oči; znanstveniki so si enotni, da se s pomočjo pisanja z roko izboljšujejo prepoznavanje črk in besed, abstraktno mišljenje in spomin. Učitelji pa ugotavljamo, da so grafomotorične zmožnosti učencev slabo razvite. Pogosto, kadar imamo možnost opazovati te iste učence za računalnikom ali s pametnim telefonom v roki, pa smo nemalo presenečeni in se kar ne moremo načuditi, ko vidimo, kako spretno upravljajo s sodobnimi tehnologijami. Zato bi s projektom Obudimo pisanje pisem želeli dodati delček k izboljšanju (bralne) pismenosti. Naš cilj je, da bodo učenci razvili pozitiven odnos do vseh vrst pismenosti in bodo za pisanje z roko bolj motivirani. Tako bomo posledično prispevali h kakovostnejšemu izobraževanju ter oblikovanju uspešnih in ustvarjalnih ljudi. (Pridobljeno 1.9.2023, s https://www.oszrece.net/?page_id=12639 )

Učenci iz OŠ Ljubo Šercer si bodo dopisovali z učenci iz OŠ Brinje, Grosuplje. Se že veselimo!

Nosilec projekta je OŠ Zreče, mentorica na OŠ Ljubo Šercer je Sandra Rusec Belaj

Skip to content