Dnevi dejavnosti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

NIS

Dnevi dejavnosti/ število dni

Letno

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Fond ur
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
SKUPAJ VSEH UR                    
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 20 20  

Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z družbenimi »potrebami« in časa, v katerem delujemo. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo.

ŠPORTNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. petek, 8. september 2023 Miniolimpijada: NIS 1.-3. razred, PPVI 1

Jesenski kros: NIS 4.-9. razred, PPVI 2, PP3:

Sašo Ivetič, Andreja Erjavec, Jožica Grmič  

1. do 9. razred

 /
Učenci 1. triade NIS ter učenci skupine PPVI 1 se bodo na stadionu v Kočevju udeležili Miniolimpijade, ki jo organizira Športna zveza Kočevje. Učenci 2. in 3. triade NIS ter učenci skupin PPVI 2 in PPVI 3 pa se bodo udeležili jesenskega krosa, ki bo izveden na travnikih ob gozdni poti od Kočevja do Dolge vasi.
2. torek, 7. november 2023 Orientacijski pohod Sašo Ivetič 1. do 9. razred /
Učenci se bodo, razdeljeni v skupine po oddelkih, udeležili orientacijskega pohoda po Kočevju in okolici. Na kontrolnih točkah bodo reševali tudi primerno težke in hkrati tudi nekoliko zabavne naloge.
3. četrtek,

18. januar 2024

Zimski športni dan Sašo Ivetič 1. do 9. razred 2 € za drsanje
Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj priljubljen zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne.
4. ponedeljek, 18. marec 2024 Fitnes Sašo Ivetič 1. do 9. razred  1,5 €
Učenci bodo spoznali način dela in naprave, ki so v fitnes studiu ter na njih tudi vadili. Poleg tega pa bodo imeli mlajši tudi možnost vadbe v otrokom prilagojenem prostoru, starejši pa se bodo lahko pomerili v nogometu, odbojki ali badmintonu.
5. sreda,

24. april 2024

Atletski mnogoboj Sašo Ivetič 1. do 9. razred /
Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po tekmovanju pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod.

 

NARAVOSLOVNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. četrtek,

11. april 2024

 

Raziskujemo

(Hufnaglov dan za 1. – 3. razred)

Učitelji NAR, SPO 1. do 9. razred /
Naravoslovni dan bo zasnovan tako, da bodo zajete vsebine iz učnega načrta, ki se po razredih razlikujejo. Vsak učitelj bo glede na učni načrt pripravil program za svoj razred. Delo po potekalo zunaj, v naravi. Namen tega naravoslovnega dne bo, da učenci spoznajo bližnjo okolico (prst, površje, lega, sestava tal itd.).
2.    torek,

17. oktober

2024

Pogozdovanje

 

Beti Malinović, Nada Kosten 1. do 8. razred /
Naravoslovni dan bo namenjen spoznavanju gozda, gozdnih živali in gozdnih opravil. V gozdu bodo potekale tudi različne igre in druge dejavnosti realizirane skozi gozdno pedagogiko.
3.  junij 2024 Spoznajmo morje Marija Oblak, Barbara Kadunc 1. do 9. razred Cca 40€/učenca
Šolsko leto bomo zaključili s skupnim zaključnim izletom za vse učence šole. Z avtobusom se bomo odpravili na slovensko obalo, kjer bomo spoznali našo čudovito obmorsko pokrajino, ujeli utrip morja in začutili čar slovenskega primorja.

Od 1. do 8. razreda so 3 naravoslovni dnevi. V 9. razredu pa sta 2 naravoslovna dneva.

TEHNIŠKI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. sreda,

22. november 2023

Praznična ustvarjalnica Jan Čibej 1. do 9. razred /
Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen učencem NIS-a in PP-ja.
   petek, 22. marec 2024 Spomladanska opravila v okolici šole in očistimo kočevsko Jan Čibej 1. do 9. razred /
Učenci bodo sodelovali na vsakoletni čistilni akciji “Očistimo Kočevsko”, prav tako pa bo vsak oddelek z različnimi spomladanskimi opravili na šolskem dvorišču in šolskem vrtu poskrbel za urejenost naše okolice.
  torek,

2. februar 2024

Mali podjetniki (nakup, izdelava, prodaja) Jožica Grmič, Jan Čibej  1. do 9. razred 2€
  ponedeljek,

10. junij 2024

Zbiranje in obdelava podatkov  

Jan Čibej

 

1. do 9. razred

 

 

0 €

Učenci bodo spoznavali različne načine matematičnega zbiranja, obdelave in prikazovanja podatkov, delo pa bo potekalo tako na terenu kot znotraj matičnih učilnic. Za prikaz podatkov bodo učenci uporabljali različne konkretne in bolj abstraktne pripomočke ter naravne materiale, delo pa bo diferencirano in individualizirano glede na zmožnosti učencev. 
Učenci posameznega oddelka si bodo izbrali izdelek, za katerega bodo samostojno nakupili material oz. sestavine, izdelek izdelali ter ovrednotili. Spoznali bodo osnove podjetništva ter se v tekmovalnem vzdušju z ostalimi oddelki pomerili v tem, kateri izdelek bo prinesel največ dobička.
  četrtek,

7. september 2023

Festival poklicev 2023 Marija Oblak 8., 9. razred /
Podjetniški inkubator Kočevje, Ljudska univerza Kočevje in Karierni center za mlade, enota Kočevje, skupaj organizirajo dogodek Festival poklicev v Športni dvorani Kočevje.
Učenci bodo spoznali predvsem deficitarne poklice. Spoznali se bodo tudi z drugimi poklici na drugačen, interaktiven način, tako da si bodo svojo kariero lažje predstavljali in se odločali na podlagi izkušenj. Moto festivala je, da za čutijo svojo prihodnost. Razstavljalci in predstavniki poklicev prihajajo iz različnih lokalnih podjetji in javnih ustanov.  
  ponedeljek,

9. oktober 2023

Cool tool Sandra Rusec Belaj  

8. razred

 

 
Tehniški dan bo izveden v sodelovanju s Kariernim centrom za mlade Kočevje.
  ponedeljek, 16. oktober 2023  Mami, ti spletem košaro? Marija Oblak 8. in 9. razred 5€

 

Učenci bodo spoznali postopek pletenja košar. S praktičnimi delavnicami pri mladih spodbudimo zanimanje za ohranjanje kulturnega izročila in stare obrti. Omogočimo jim, da skozi osebno izkušnjo prepoznajo pomen tradicionalnih izdelkov in običajev ter s tem pomagamo ohranjati slovensko tradicijo. Delavnice bodo izvedele v sodelovanju z društvom upokojencev Novo mesto.
  Ponedeljek in torek, 12. in 13. februar  2024 Sodelovanje z lokalnimi podjetji – praksa Šoštarko Sandra Rusec Belaj 8. in 9. razred /
V sodelovanju z Vrtnarstvom Šoštarko bodo učenci 8. in 9. razreda dva dni opravljali spoznavali delo v lokalni vrtnariji. Spoznali bodo delo vrtnarja.
  petek,

16. februar 2024

Informativni dan Sandra Rusec Belaj 8. razred /
Učenci 8. razreda se udeležijo informativnih dnevov v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, smer Obdelovalec lesa.
  sreda,

12. junij 2024

Zaključni izlet 9. razred – RAFT Marija Oblak 9. razred Prevoz (250€)
Učenci 9. razreda se bodo udeležili zaključnega izleta v Fari, kjer se bodo po reki Kolpi popeljali z raftom in se ohladili v Kolpi.
  petek, 14. junij. 2024 Zaključek za 9. razred – Valeta Marija Oblak  9. razred 12€
Učenci 9. razreda bodo skupaj z razredničarko pripravili  valeto, s katero se bodo učenci poslovili od OŠ Ljubo Šercer in zakorakali v srednješolsko življenje. Pripravili bomo zaključno prireditev za učitelje, starše in sošolce ter obudili spomine na vse lepe dogodke, ki smo jih doživeli tekom osnovne šole.

 Od 1. do 3. razreda so 3 tehniški dnevi. V 4., 5., 6. in 7. razredu so 4 tehniški dnevi. V 8. in 9. razredu je 10 tehniških dni, od tega 4 skupaj z oddelki NIS-a od 1. do 7. razreda.

 KULTURNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. torek,

10. oktober 2023

Tematsko leto – Milan Butina Anita Marinko 1. do 9. razred 0 €
Tematsko leto Milana Butine bomo obogatili z ogledom razstave v Likovnem salonu Kočevje ter pogovorom z gospo Darjo Butina, ki nam bo razkrila življenje Kočevskega slikarja, scenografa, kostumografa in likovnega teoretika. Dan bo poln umetnosti in ustvarjanja. Pri izvedbi bomo sodelovali z go. Tino Žele Kovačič, RTM Kočevska.
2. petek,

22. december 2023

Gremo v kino Barbara Kadunc 1. do 7. ter 9.  razred 0 €

 

Kulturni dan bo sestavljen iz dveh delov. Prvi del bo šolska proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter novim letom. Po proslavi bomo odšli v Kulturni center Kočevje, kjer si bomo ogledali slovenski film Kapa.
3. sreda, 7. februar 2024 Dan slovenske kulture Sandra Rusec Belaj 1. do 9. razred 4€
Dan slovenske kulture bo potekal pred slovenskim kulturnim praznikom. Poleg proslave bodo učenci spoznavali slovensko kulturo in običaje. Predvsem se bomo posvetili kulturi in običajem v lokalnem okolju, pa tudi po naši Sloveniji. Spoznavali bodo tradicionalno slovensko hrano, pesmi, oblačila itd.
4. april Z branjem do spoznavanja poklicev Erika Remic, Mateja Lukić 1. do 3. razred 0 €
Vsebina kulturnega dneva bo predstavitev poklicev skozi prebiranje pravljic. Predstavljene bodo prednosti in slabosti poklicev. Vsebine bodo prilagojene starosti in sposobnosti učencem.

 Od 1. do 3. razreda in PPVI I. RS so 4 kulturni dnevi (vsebine pripravi razrednik). Od 4. do 7. razreda so 3 kulturni dnevi; v 8. razredu sta 2 in v 9. razredu so 3 kulturni dnevi.

Dodatne dejavnosti izvedene v okviru pouka (RTM Kočevska):

  • Hufnaglov dan 3. razred: september 2023
  • Dan ogrlice kultur 7. razred: druga polovica novembra
  • Jarmov dan 6. razred: marec 2024

 

PPVI

Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z okoljem. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo. Izvedba dnevov dejavnosti v PPVI se deloma realizirajo usklajeno z dnevi dejavnosti iz programa NIS.

Teme delovnih dni se izvedejo po naslednji razporeditvi:

Dnevi dejavnosti STOPNJA  

 

Izvedba usklajena z dnevi dejavnosti programa NIS.

  I. II. III. IV. V. VI.
Kulturni dnevi 4 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
*Delovni dnevi 3 4 8 6 6 6

*Opomba: Delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi vsebinami, katerih cilj je razvijanje praktičnih spretnosti in veščin z namenom vse večje samostojnosti učencev za uspešno socialno vključevanje v družbo

ŠPORTNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. petek,

8. september 2023

Miniolimpijada: NIS 1.-3. razred, PPVI 1

Jesenski kros: NIS 4.-9. razred, PPVI 2, PP3:

Sašo Ivetič, Andreja Erjavec, Jožica Grmič  

vsi učenci PPVI

 /
Učenci 1. triade NIS ter učenci skupine PP1 se bodo na stadionu v Kočevju udeležili Miniolimpijade, ki jo organizira Športna zveza Kočevje. Učenci 2. in 3. triade NIS ter učenci skupin PP2 in PP3 pa se bodo udeležili jesenskega krosa, ki bo izveden na travnikih ob gozdni poti od Kočevja do Dolge vasi.
2. torek,

7. november 2023

Orientacijski pohod Sašo Ivetič vsi učenci PPVI /
Učenci se bodo, razdeljeni v skupine po oddelkih, udeležili orientacijskega pohoda po Kočevju in okolici. Na kontrolnih točkah bodo reševali tudi primerno težke in hkrati tudi nekoliko zabavne naloge.
3. četrtek,

18. januar 2024

Zimski športni dan Sašo Ivetič vsi učenci PPVI 2 € za drsanje
Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj priljubljen zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne.
4. ponedeljek,

18. marec 2024

Fitnes Sašo Ivetič vsi učenci PPVI  1,5 €
Učenci bodo spoznali način dela in naprave, ki so v fitnes studiu ter na njih tudi vadili. Poleg tega pa bodo imeli mlajši tudi možnost vadbe v otrokom prilagojenem prostoru, starejši pa se bodo lahko pomerili v nogometu, odbojki ali badmintonu.
5. sreda,

24. april 2024

Atletski mnogoboj Sašo Ivetič vsi učenci PPVI /
Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po tekmovanju pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod.

 

NARAVOSLOVNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. četrtek,

11. april 2024

Raziskujemo Učitelji NAR, SPO vsi učenci PPVI /
Naravoslovni dan bo zasnovan tako, da bodo zajete vsebine iz učnega načrta, ki se po razredih razlikujejo. Vsak učitelj bo glede na učni načrt pripravil program za svoj razred. Delo po potekalo zunaj, v naravi. Namen tega naravoslovnega dne bo, da učenci spoznajo bližnjo okolico (prst, površje, lega, sestava tal itd.).
2.    torek,

17. oktober

2024

Pogozdovanje

 

Beti Malinović, Nada Kosten vsi učenci PPVI /
Naravoslovni dan bo namenjen spoznavanju gozda, gozdnih živali in gozdnih opravil. V gozdu bodo potekale tudi različne igre in druge dejavnosti realizirane skozi gozdno pedagogiko.
3.  junij 2024 Spoznajmo morje Marija Oblak, Barbara Kadunc vsi učenci PPVI Cca 40€
Šolsko leto bomo zaključili s skupnim zaključnim izletom za vse učence šole. Z avtobusom se bomo odpravili na slovensko obalo, kjer bomo spoznali našo čudovito obmorsko pokrajino, ujeli utrip morja in začutili čar slovenskega primorja.

 

 KULTURNI DNEVI
Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena
1. četrek,

5. oktober 2023

Tematsko leto – Milan Butina Anita Marinko vsi učenci PPVI 0 €
Tematsko leto Milana Butine bomo obogatili z ogledom razstave v Likovnem salonu Kočevje ter pogovorom z gospo Darjo Butina, ki nam bo razkrila življenje Kočevskega slikarja, scenografa, kostumografa in likovnega teoretika. Dan bo poln umetnosti in ustvarjanja. Pri izvedbi bomo sodelovali z go. Tino Žele Kovačič, RTM Kočevska.
2. petek,

22. december 2023

Gremo v kino Barbara Kadunc vsi učenci PPVI 0 €

 

Kulturni dan bo sestavljen iz dveh delov. Prvi del bo šolska proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter novim letom. Po proslavi bomo odšli v Kulturni center Kočevje, kjer si bomo ogledali slovenski film Kapa.
3. sreda,

7. februar 2024

Dan slovenske kulture Sandra Rusec Belaj vsi učenci PPVI 0 €
Dan slovenske kulture bo potekal pred slovenskim kulturnim praznikom. Poleg proslave bodo učenci spoznavali slovensko kulturo in običaje. Predvsem se bomo posvetili kulturi in običajem v lokalnem okolju, pa tudi po naši Sloveniji. Spoznavali bodo tradicionalno slovensko hrano, pesmi, oblačila itd.

OPOMBA: III.RS (2. leto) ima le dva kulturna dneva

DELOVNI DNEVI V PPVI 1. SKUPINA
Zap. št. Termin/DATUM Program:

PPVI 1

TEMA Vodja Predvideni stroški (prevoz, vstopnina…) CENA NA UČENCA

 

1. sreda,

22. november

2023

PPVI 1

II. RS

Praznična ustvarjalnica Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen učencem NIS-a in PP-ja. 
2. torek,

13. februar 2024

PPVI 1

II. RS

Mali podjetniki (nakup, izdelava, prodaja) Jožica Grmič, Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci si bodo na ravni oddelka zamislili izdelek, za katerega bodo samostojno nabavili material, izdelek izdelali in ga nato tudi prodali na Tržnici Kočevje. Tekom tehniškega oziroma delovnega dne bodo spoznali osnove podjetništva ter se v tekmovalnem vzdušju z ostalimi oddelki pomerili v tem, kateri izdelek bo prinesel največ dobička.
3. petek,

22. marec 2024

PPVI 1

II. RS

Spomladanska opravila v okolici šole in očistimo kočevsko  

Jan Čibej

0 € 0 €
Učenci bodo sodelovali na vsakoletni čistilni akciji “Očistimo Kočevsko”, prav tako pa bo vsak oddelek z različnimi spomladanskimi opravili na šolskem dvorišču in šolskem vrtu poskrbel za urejenost naše okolice.  
 

4.

ponedeljek, 10. junij

2024

PPVI 1

II. RS

Zbiranje in obdelava podatkov  

Jan Čibej

0 € 0 €
Učenci bodo spoznavali različne načine matematičnega zbiranja, obdelave in prikazovanja podatkov, delo pa bo potekalo tako na terenu kot znotraj matičnih učilnic. Za prikaz podatkov bodo učenci uporabljali različne konkretne in bolj abstraktne pripomočke ter naravne materiale, delo pa bo diferencirano in individualizirano glede na zmožnosti učencev. 

 

DELOVNI DNEVI V PPVI 2. SKUPINA
Zap. št. Termin/DATUM Program:

PPVI 1

TEMA Vodja Predvideni stroški CENA NA UČENCA
1. sreda,

22. november

2023

PPVI 2

II., III., IV. RS

Praznična ustvarjalnica Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen učencem NIS-a in PP-ja.
2. torek,

13. februar 2024

PPVI 2

II., III., IV. RS

Mali podjetniki (nakup, izdelava, prodaja) Jožica Grmič, Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci si bodo na ravni oddelka zamislili izdelek, za katerega bodo samostojno nabavili material, izdelek izdelali in ga nato tudi prodali na Tržnici Kočevje. Tekom tehniškega oziroma delovnega dne bodo spoznali osnove podjetništva ter se v tekmovalnem vzdušju z ostalimi oddelki pomerili v tem, kateri izdelek bo prinesel največ dobička.
3. petek,

22. marec 2024

PPVI 2

II., III., IV. RS

Spomladanska opravila v okolici šole in očistimo kočevsko Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci bodo sodelovali na vsakoletni čistilni akciji “Očistimo Kočevsko”, prav tako pa bo vsak oddelek z različnimi spomladanskimi opravili na šolskem dvorišču in šolskem vrtu poskrbel za urejenost naše okolice. 
4. ponedeljek,

10. junij 2024

PPVI 2

II., III., IV. RS

Zbiranje in obdelava podatkov  

Jan Čibej

 

0 €

 

0 €

Učenci bodo spoznavali različne načine matematičnega zbiranja, obdelave in prikazovanja podatkov, delo pa bo potekalo tako na terenu kot znotraj matičnih učilnic. Za prikaz podatkov bodo učenci uporabljali različne konkretne in bolj abstraktne pripomočke ter naravne materiale, delo pa bo diferencirano in individualizirano glede na zmožnosti učencev. 
 

5.

torek,

19. september 2023

PPVI 2

III. RS

Gospod kompostnik Ana Jarni  

0 €

0 €
Delovni dan bo potekal v prostorih šole in šolskem dvorišču ter na šolskem vrtu. Učenci bodo vključeni v praktično delo. Pod vodstvom razredničarke in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelek bodo uredili kompostnike na šolskem vrtu.
 

6.

četrtek,

26. oktober 2023

PPVI 2

III., IV. RS

Konj, moj prijatelj Ana Jarni

Jožica Grmič

0 €  

0 €

Delovni dan z naslovom »Konj moj prijatelj« je namenjen druženju z živalmi, na pristen in ljubeč način ustvariti medsebojni odnos in pretok energije. Razvijati empatijo ter občutek sprejetosti. Raziskati kako se s skrbjo za živali razvija občutek za živa bitja, kako se krepijo delovne navade, ki jih posameznik prenese v vsakdanje življenje. Ter pokazati pozitivne učinke stika s konji na fizično, psihološko in socialno področje posameznika. Tematskemu dnevu se bodo pridružili učenci PPVI 1. skupine.
7. ponedeljek,

4. december 2023

PPVI 2

III., IV. RS

Prihajajo dobri možje Valerija El Habashy 0 €  

0 €

Delovni dan za učence PPVI 2.,3. skupine bo namenjen spoznavanju in prepoznavanju dobrih mož, ki nas obiščejo v prazničnih dneh. Pripravi oziroma peki domačih medenjakov ter okrasitvi ter druženju v skupnih prostorih na Reški c. 8. Potekal bo v prostorih šole. Učenci bodo krepili medsebojno sodelovanje, delali v skupinah oziroma dvojicah ter ob tem razvijali ter krepili ročne spretnosti, razvijali občutek in odnos do skupne lastnine, spoznavali običaje ter se neformalno družili.
8. petek,

26. april 2024

PPVI 2

III. RS

Piknik in druženje s starši Ana Jarni 0 € 0 €
Učenci se bodo skupaj z razredničarkami, učitelji, ki prehajajo v oddelke in starši odpravili proti jezeru. Ob jezeru bodo opazovali floro in favno, ter se pogostili z dobrotami različnih svetovnih kuhinj (Slovenija, Srbija, Bosna, Hrvaška, Ukrajina, Egipt). Po predhodnem dogovoru bodo jedi pripravili starši in razredničarke.

 

DELOVNI DNEVI V PPVI 3. SKUPINA
Zap. št. Termin/DATUM Program:

PPVI 1

TEMA Vodja in koordinator (ime in priimek) Predvideni stroški (prevoz, vstopnina…) CENA NA UČENCA

(do 5€ na učenca)

1. sreda,

22. november 2023

 

PPVI 3

Praznična ustvarjalnica Jan Čibej 0 € 0 €
Učenci OŠ Ljubo Šercer skupaj s svojimi učitelji zelo radi ustvarjajo in so ustvarjalni, še posebno pa v pričakovanju novoletno – božičnih praznikov. Čarobni mesec šolo spremeni v pravo »Božičkovo delavnico«, v vsakem razredu se nekaj dogaja in nastaja. Kaj bodo izdelali letos, pa si bomo lahko ogledali na šolskem bazarju. Tehniški in delovni dan je namenjen učencem NIS-a in PP-ja.
2. petek,

22. marec 2024

 

PPVI 3

Spomladanska opravila v okolici šole in očistimo kočevsko  

Jan Čibej

 

0 €

 

0 €

Učenci bodo sodelovali na vsakoletni čistilni akciji “Očistimo Kočevsko”, prav tako pa bo vsak oddelek z različnimi spomladanskimi opravili na šolskem dvorišču in šolskem vrtu poskrbel za urejenost naše okolice.
3. torek,

27. februar2024

 

 

PPVI 3

 

Mali podjetniki (nakup, izdelava, prodaja)  

Jan Čibej

 

 

0 €

 

 

0 €

Učenci si bodo na ravni oddelka zamislili izdelek, za katerega bodo samostojno nabavili material, izdelek izdelali in ga nato tudi prodali na Tržnici Kočevje. Tekom tehniškega oziroma delovnega dne bodo spoznali osnove podjetništva ter se v tekmovalnem vzdušju z ostalimi oddelki pomerili v tem, kateri izdelek bo prinesel največ dobička.
 

4.

četrtek,

26. oktober 2023

 

PPVI 3

 

Konj moj prijatelj Ana Jarni,

Jožica Grmič

0 € Cca 5 €
Delovni dan z naslovom »Konj moj prijatelj« je namenjen druženju z živalmi, na pristen in ljubeč način ustvariti medsebojni odnos in pretok energije. Razvijati empatijo ter občutek sprejetosti. Raziskati kako se s skrbjo za živali razvija občutek za živa bitja, kako se krepijo delovne navade, ki jih posameznik prenese v vsakdanje življenje. Ter pokazati pozitivne učinke stika s konji na fizično, psihološko in socialno področje posameznika. Tematskemu dnevu se bodo pridružili učenci PPVI 1. skupine.
 

5.

ponedeljek,

4. december 2023

PPVI 2,3

III., IV., V., VI. RS

Prihajajo dobri možje Valerija El Habashy 0 € 0 €
Delovni dan za učence PPVI 2.,3. skupine bo namenjen spoznavanju in prepoznavanju dobrih mož, ki nas obiščejo v prazničnih dneh. Pripravi oziroma peki domačih medenjakov ter okrasitvi ter druženju v skupnih prostorih na Reški c. 8. Potekal bo v prostorih šole. Učenci bodo krepili medsebojno sodelovanje, delali v skupinah oziroma dvojicah ter ob tem razvijali ter krepili ročne spretnosti, razvijali občutek in odnos do skupne lastnine, spoznavali običaje ter se neformalno družili.
6. petek,

26. april 2024

PPVI 2

II., III., IV. RS

Piknik in druženje s starši Ana Jarni 0 € 0 €
Učenci se bodo skupaj z razredničarkami, učitelji, ki prehajajo v oddelke in starši odpravili proti jezeru. Ob jezeru bodo opazovali floro in favno, ter se pogostili z dobrotami različnih svetovnih kuhinj (Slovenija, Srbija, Bosna, Hrvaška, Ukrajina, Egipt). Po predhodnem dogovoru bodo jedi pripravili starši in razredničarke.

 

 

Skip to content