Prehrana

26. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Šolska prehrana

Prehranjevaje predstavlja velik del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer se učenci dnevno navajajo na bonton pri prehranjevanju; spoznavajo pravilno in zdravo prehranjevanje ter pomen zdrave prehrane v okviru različnih šolskih predmetov, tako v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu vzgoje izobraževanja.

 

Organizacija prehrane

Šola dnevno organizira dva obroka: dopoldansko malico in kosilo. Prehrano nam pripravijo na OŠ Zbora odposlancev. 

-Cena šolske malice v šol. l. 2023/24 je 1,10 €.

-Čas šolske malice: 9.20 do 9.40.

Cena šolskega kosila v šol. l. 2023/24 je 2,95 €.

Učenci ob spremstvu zaposlenih odidejo na kosilo v jedilnico v sosednji stavbi na Reški cesti 8, po naslednjem časovnem razporedu:

  • učenci PPVI 1. in 3. skupina, 2. razred, 1. in 3. razred ob 11.15 uri
  • učenci PPVI 2. skupina, 4. in 5. razred, 8. razred ob 11.45 uri
  • učenci 6. razreda, 7. in 9. razreda ob 12.20 uri

 

Na tej povezavi si lahko ogledate jedilnike.

 

Prijava na prehrano

Učenci prejmejo obroke na podlagi prijave na obrazcu, ki ga je določilo Ministerstvo za vzgojo in izobraževanje. Le tega je potrebno oddati ob vpisu ter kasneje ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto.

 

Starši glede prijave učenca na dietno prehrano kontaktirajo organizatorko šolske prehrane Petro Rubin Gavrić.

Odjava od obroka

Odjava obroka je možna:

-na elektronski naslov ,

-na tel. št. 01 893 10 46 (tajništvo šole) ali

-na spletni strani šole pod zavihkom ODJAVA OBROKA.

Za pretekle dni odjava v nobenem primeru ni možna.

Starši se z oddajo prijavnice na šolsko prehrano strinjajo z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013), ki določa, da morajo spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen.

PRIMERE PRAVOČASNIH ODJAV SI LAHKO OGLEDATE NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI

Subvencionirana prehrana

Prehrano ureja Zakon o šolski prehrani – ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013) z vsemi spremembami in vsemi podzakonskimi akti – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani – ZŠolPre-1B (Uradni list RS, št. 76/23 z dne 12. 7. 2023).

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene kriterije.

 

Šolska shema

V sklopu projekta Šolska shema, v katerem sodeluje naša šola, učenci enkrat tedensko brezplačno prejmejo tudi sadje in zelenjavo ter 2x mesečno mleko oziroma mlečne izdelke.

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2023/24

OBROK CENA v EUR
Šolska malica 1,10 €
Kosilo 2,95 €

*Cenik je veljaven od 1.9.2023 dalje. 

 

 

Skip to content