SKUPNOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki jih zastopajo predsedniki in njihovi namestniki. Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci skupaj s svojim mentorjem.

Naloge skupnosti učencev šole:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja razrednika, ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne…)
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem
  • spodbuja oddelčne skupnosti za različna tekmovanja
  • sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski in regionalni ravni)
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci

 

Mentor/koordinator v šolskem letu 2023/24: Ingrid Starc

 

 

Skip to content