ODJAVA OBROKA

Odjava od obroka

Starši se z oddajo prijavnice na šolsko prehrano strinjajo z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013), ki določa, da morajo spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen.

 

Ločimo tri primere pravočasnih odjav:

  1. Za učence, ki imajo subvencijo obeh obrokov, začne odjava veljati za oba obroka še isti dan, če je le ta opravljena do 8.30 ure.
  2. Za učence, ki imajo subvencijo samo malice, začne odjava veljati za malico še isti dan, za kosilo pa naslednji dan, če je le ta opravljena do 8:30 ure.
  3. Za učence, ki nimajo subvencije, pa začne odjava za oba obroka veljati z naslednjim dnem, če je klic opravljen do 8.30 ure tega dne.

 

Za nazaj odjava v nobenem primeru ni možna.

 

Odjava obroka je možna na elektronski naslov ali na tel. št. 01 893 10 46 (tajništvo šole) ali na spletni strani šole pod zavihkom ODJAVA OBROKA.

Skip to content