Delovna terapija

Kaj je delovna terapija?

Delovna terapija je zdravstvena dejavnost, ki s specifičnimi tehnikami, metodami in pristopi  omogoča posamezniku (otroku in mladostniku z motnjami v razvoju) lažje in samostojnejše delovanje v vsakodnevnem življenju.

V delovno terapijo so vključeni učenci v starosti od sedem do šestindvajset let.

Na podlagi ocene stanja otroka ali mladostnika se določi cilje, katere se v času terapije poskuša doseči. Obravnave potekajo običajno v prostoru delovne terapije (vrtec Kekec), večinoma individualno, redko v manjši skupini (do 3 učencev) s podobnimi težavami.

Učence obiščem v matičnih razredih, občasno tudi pri urah športne vzgoje.

 

Terapija je usmerjena na:

  • učenje pravilne drže, ravnotežja, pravilnih gibalnih vzorcev, aktivnosti hoje
  • izboljšanje mišične moči in vzdržljivosti ter povečanje obsega gibljivosti sklepov
  • izboljšanje grobe in fine motorike, ter grafomotorike
  • učenje dnevnih aktivnosti oblačenje, slačenje, obuvanje, sezuvanje, zapenjanje zadrge, gumbov in vezanje vezalk, ter še mnogo drugega
  • trening perceptivno-kognitivnih funkcij (spomin, pozornost, orientacija, sposobnost učenja in reševanje problemov)
  • razvijanje različnih ročnih spretnosti

Delovna terapija poteka preko igre kajti igra je terapija in terapija je igra. Aktivnosti so individualno prilagojene učencu glede na njegove sposobnosti in potrebe. Učenci so sami sposobni narediti veliko stvari, a včasih potrebujejo zato le več časa, spodbudno besedo in pohvalo.

Delovni terapevt se aktivno vključuje v timsko načrtovan program otrok.

Petra Hočevar, delovna terapevtka

Skip to content