Dodatni in dopolnilni pouk

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.

DOPOLNILNI POUK 
Oddelek  Dan/ura  Učitelj 
1., 3. razred  Ponedeljek, 5. ura  Nada Kosten 
2. razred  Sreda, 5. ura  Nada Kosten 
4., 5. razred  Torek, 6. ura  Nada Kosten 
6. razred  Četrtek, 6. ura  Anita Marinko 
8. razred  Petek, 6. ura  Enej Filipidis 
7., 9. razred  Četrtek, 7. ura  Andreja Erjavec 

 

DODATNI POUK 
Oddelek  Dan/ura  Učitelj 
1., 3. razred  Četrtek, 6. ura  Nada Kosten 
2.  razred  Torek, 5. ura  Nada Kosten 
4., 5. razred  Sreda, 6. ura  Nada Kosten 
6. razred  Sreda, 6. ura  Anita Marinko 
8. razred  Torek, 7. ura  Enej Filipidis 
7., 9. razred  Petek, 6. ura  Andreja Erjavec 
Skip to content