Čarobnost knjige

9. 9. 2021 | Projekti

Projekt Čarobnost knjige je namenjen spodbujanju branja naših učencev, zato bi se zopet priključili prostovoljnemu mednarodnemu projektu Noč knjige, s katero obeležujemo Svetovni dan knjige. Njeno prvobitno poslanstvo je preko različnih kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo. Pričeli bomo v petek, 21.4.2023 in zaključili naslednje šolsko leto, v oktobru ob Tednu otroka na skupnem nočnem srečanju, saj smo v letošnjem šolskem letu Noč knjige že izvedli. Branje bi dodatno spodbujali s pomočjo tablic in aplikacije KOBI (https://kobiapp.io/sl/), ki je bralcu prijazna. S pomočjo te aplikacije si lahko učenci prilagodijo besedilo; velikost, barvo, pisavo, poudarjanje samoglasnikov, barvanje izbranih črk, uporaba bralnega okvirčka, pretvorba besedila v govor itd. V KOBI knjižnici je na voljo veliko besedil, lahko pa jih tudi uvozimo. V projekt bodo vključeni vsi učenci in učitelji naše šole, k sodelovanju bi povabili tudi starše učencev.

Vodji projekta Maša Luteršmit in Sandra Rusec Belaj

Skip to content