Karierni center za mlade Kočevje

Karierni center za mlade Kočevje je vzpostavljen pri partnerju Podjetniški inkubator Kočevje.

Namen in vsebina KCM:

– večja dostopnost do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino – vpeljati dodatno podporo pri razvoju karierne orientacije v posameznih šolah

– okrepitev sodelovanja izobraževalne in gospodarske sfere: s sejemskim dogodkom »Festival poklicev« v okviru Kariernega sejma Kočevje (september); z Dnevi odprtih vrat podjetij (september)

– vpeljevanje različnih kreativnih skupinskih pristopov karierne orientacije z namenom približati otrokom, staršem in strokovnim delavcem šol deficitarne poklice in poklice prihodnosti (na enoti KCM in šolah).

Načrtovane delavnice, ki se bodo odvijale na enotah KCM ali na naši šoli:

– Izvedba gledališča poklicev na šoli. Z aktivnostjo bo mladim omogočeno, da raziskujejo poklice, presegajo neenakosti med poklici, poklicne stereotipe, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni, a so v družbi in med mladimi prisotni. Izvedba predstave bo nudila tudi prostor za aktivni dialog med igralci in udeleženci.

– Izvedba predstavitve poklicev »Z branjem do spoznavanja poklicev«. Delavnica “Z branjem do spoznavanja poklicev”.

– Izvedba predavanja za starše na temo poklicne orientacije. 

– Festival poklicev.

– Dnevi odprtih vrat podjetij – tehniški dan.

Vse aktivnosti Kariernega centra za mlade, tako skupinske kot individualne so brezplačne.

Koordinatorica Aleksandra Kocjan Malnar

Skip to content