Učitelji

Mateja Lukić

Razredničarka v 1. in 3. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Erika Remic

Razredničarka v 2. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Barbara Kadunc

Razredničarka v 4. in 5. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Anita Marinko

Razredničarka v 6. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Sandra Rusec Belaj

Razredničarka v 8. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Marija Klavž

Razredničarka v 7. in 9. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Jožica Grmič

Razredničarka v PPVI 1. skupina, učiteljica tehnike in tehnologije v NIS.

Elektronski naslov:

 

Ana Jarni

Razredničarka v PPVI 2. skupina.

Elektronski naslov:

 

Valerija El Habashy

razredničarka v PPVI 3. skupina, učiteljica športne vzgoje v PPVI in NIS.

Elektronski naslov:

 

Andreja Erjavec

Učiteljica v NIS in učiteljica športne vzgoje v NIS in PPVI.

Elektronski naslov:

 

Enej Filipidis

Učitelj v NIS in v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov:

 

Jan Čibej

Učitelj tehnike in tehnologije v NIS.

Elektronski naslov:

 

Mina Pišljar

Učiteljica v NIS in PPVI.

Elektronski naslov:

 

Petra Rubin Gavrič

Dodatna strokovna delavka za učence Rome, svetovalna delavka in učiteljica v NIS.

Elektronski naslov: petra.rubin-gavric@guest.arnes.si

 

Sašo Ivetič

Učitelj športne vzgoje v NIS in PPVI.

Elektronski naslov: 

 

Andreja Zgonc

Učiteljica v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov: 

 

Beti Malinovič

učiteljica v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov:

 

Nada Kosten

Drugi strokovni učitelj v 1. in 3. razredu in učiteljica v NIS.

Elektronski naslov:

 

Maša Luteršmit

Učiteljica v PPVI.

Elektronski naslov:

 

Marijana Šarić

Mobilna učiteljica.

Elektronski naslov: 

 

Ingrid Starc

Mobilna učiteljica

Elektronski naslov: 

 

 

 

Skip to content