Učitelji

Mateja Lukić;

Barbara Čampa Janeš, od 6.5.2024 dalje

Razredničarka v 1. in 3. razredu NIS.

Elektronski naslov:

Elektronski naslov:

Erika Remic

Razredničarka v 2. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Samo Rovtar, od 2.4.2024 dalje

Razrednik v 4. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Barbara Kadunc

Razredničarka v 5. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Anita Marinko;

Mina Pišljar, od 17.12.2024 dalje

Razredničarka v 6. razredu NIS in učiteljica v PPVI.

Elektronski naslov:

  Elektronski naslov:

 

Sandra Rusec Belaj

Razredničarka v 8. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Marija Oblak

Razredničarka v 7. in 9. razredu NIS.

Elektronski naslov:

 

Jožica Grmič

Razredničarka v PPVI 1. skupina, učiteljica tehnike in tehnologije v NIS.

Elektronski naslov:

 

Ana Jarni

Razredničarka v PPVI 2. skupina.

Elektronski naslov:

 

Valerija El Habashy

razredničarka v PPVI 3. skupina, učiteljica športne vzgoje v PPVI in NIS.

Elektronski naslov:

 

Andreja Erjavec

Učiteljica v NIS in učiteljica športne vzgoje v NIS in PPVI.

Elektronski naslov:

 

Enej Filipidis

Učitelj v NIS in v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov:

 

Jan Čibej

Učitelj tehnike in tehnologije v NIS.

Elektronski naslov:

 

Petra Rubin Gavrič

Dodatna strokovna delavka za učence Rome, svetovalna delavka in učiteljica v NIS.

Elektronski naslov: petra.rubin-gavric@guest.arnes.si

 

Sašo Ivetič

Učitelj športne vzgoje v NIS in PPVI.

Elektronski naslov: 

 

Andreja Zgonc

Učiteljica v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov: 

 

Beti Malinovič

učiteljica v podaljšanem bivanju.

Elektronski naslov:

 

Nada Kosten

Druga strokovna učiteljica v 1. in 3. razredu in učiteljica v NIS.

Elektronski naslov:

 

Anja Rogan

Druga strokovna učiteljica v 1. razredu ter učiteljica GOS.

Elektronski naslov: 

 

Maša Luteršmit

Učiteljica v PPVI.

Elektronski naslov:

 

Marijana Šarić

Mobilna učiteljica.

Elektronski naslov: 

 

Ingrid Starc

Mobilna učiteljica

Elektronski naslov: 

 

 

 

Skip to content