Projekt LEO LEO

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja za branje, kot jih je razvila, s skupino sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja, novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto (1919-2009). Poglavitna značilnost omenjenih strategij je, da temeljijo na igri in konstruktivizmu.Bralno-motivacijske strategije:

♦  temeljijo na igri, izhajajo iz bralskega potenciala vsakega posameznega otroka in njegovega notranjega odziva na prebrano besedilo,

♦  postopno razvijajo razumevanje in užitek v samostojnem branju,

♦  temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisen od dinamike posamezne skupine,

♦  v delo v skupini so dejavno vključeni vsi otroci,

♦  mentor in/ali motivatorka branja je le usmerjevalec in posrednik.

Strategije so se zelo uveljavile v španskem govornem prostoru (v španskoameriškem okolju ga je močno podpiral IBBY), poznajo jih na Japonskem in Tajskem, v slovenskem prostoru pa so nove. Za potrebe zgodnjega učenja španščine in z upoštevanje specifike slovenskega prostora jih razvija dr. Barbara Pregelj, docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer med drugim poučuje in raziskuje literarno interpretacijo ter mladinsko književnost.Vsako leto založba določi 2 knjigi španskih avtorjev, ki jih z otroki preberemo in nato po vsebini ustvarjamo: risbe, razne izdelke, zapiske …

                                                                                                                                                                                  Vodja Andreja Mlekuž

Skip to content