Varno s soncem

26. 10. 2017 | Projekti

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

S programom želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo  čim večjo osveščenost prebivalcev o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in   pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Dolgoročno pa ustaviti trend naraščanja oziroma doprinesti k zmanjšanju pojava kožnega raka v Sloveniji (še posebej melanoma).

Z vključitvijo v program bodo naši učenci, starši in strokovni delavci pridobili in obnovili

  • osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učinke na zdravje),
  • osnovna znanja o koži,
  • ob izvajanju programa otroci in šolarji osvojijo pravilen način izvajanja zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov (uporaba zaščitnih sredstev, načini obnašanja).

Projekt izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom Rs za zdravje.

koordinatorka Anita Marinko

Skip to content