Socialno podjetništvo

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Socialno podjetništvo predstavlja šolski projekt, ki se je začel razvijati v šolskem letu 2017/18 in ocenjujemo, da smo pri izvajanju vsako šolsko leto uspešnejši. Socialno podjetništvo je na OŠ Ljubo Šercer primarno usmerjeno k razvijanju in odkrivanju sposobnosti in interesov za poklicno usmeritev, zagotavljanju proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu tako ožjemu in širšemu okolju, spoznavanju pomena podjetništva in možnosti samozaposlitve v prihodnosti, zagotavljanju integracije ranljivih skupin v delo in socialno življenje, spoznavanje podjetij v lokalnem okolju in sodelovanje z njimi ter delno tudi ustvarjanju dodatnega prihodka, ki omogoča financiranje nadstandardnih dejavnosti in nakupov. V prihodnjih letih želimo sodelovanje z ožjim in širšim lokalnim okoljem še poglobiti in razvoj socialnega podjetništva dvigniti na še višjo raven.

                                                                                                                                                                                                                            vodja Jan Čibej

 

 

Skip to content