Projekt To smo mi

9. 9. 2021 | Projekti

Projekt To smo mi: Spoznajte nas bomo izvedli že peto leto. Namenjen je romskim učencem OŠ Ljubo Šercer, posredno pa vsem romskim učencem naše občine. Letošnja tema projekta je »Spoznajte nas.«

Cilji projekta so predvsem, da učenci razvijajo in krepijo spretnosti nastopanja, spoznavajo različne načine izražanja (ples, glasba, likovna umetnost), krepijo dobro in pozitivno samopodobo, spoznavajo pomen izobraževanja.

Z učenci Romi se bomo skozi celotno leto pripravljali na različne nastope. Širši skupnosti se bomo prestavljali preko plesa, glasbe in likovne umetnosti. Pripravili bomo prireditev, s katero bomo vse naučeno pokazali staršem in predstavnikom romske skupnosti. Namen vseh dejavnosti je, da se Romska skupnost predstavi širši javnosti in uvidi pomen vzgoje in izobraževanja romskih otrok.

Projekt se je začel izvajati s 1. 1. 2023. Zaključek projekta pa bo predvidoma v Tednu otroka, in sicer 7. 10. 2023.

Koordinatorici:  Andreja Mlekuž, Sandra Kozic

 

Skip to content