Tradicionalni slovenski zajtrk

24. 6. 2020 | Projekti

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva
slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v mesecu novembru. Po že ustaljenih načelih ga
pripravljamo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za
zdravje, z Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji. Namen projekta je
izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka v okviru
prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za
širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter
racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu
zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Koordinatorka projekta Petra Rubin Gavrić

Skip to content