Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

9. 9. 2021 | Projekti

Trajnostna mobilnost je tema, ki neizogibno vedno bolj vstopa v naš prostor in vsakdan. Je del sedanjosti in oblikuje naš pogled na prihodnost. Z vključevanjem vsebin na temo trajnostne mobilnosti lahko učencem in njihovim družinam predstavimo in približamo načine aktivne udeležbe pri skrbi za okolje, naravo, lastno zdravje, ter odpiramo prostor za skrb za okolje kot ključno vrednoto za našo prihodnost.

Projektu se bomo najbolj posvetili v času Evropskega tedna mobilnosti od 18.9. do 22.9.2023, ko bomo izvedli različne aktivnosti, s katerimi bomo spodbujali aktivno preživljanje prostega časa, uporabo zdravih poti v šolo, izbiro trajnostnih oblik mobilnosti,… Teme bomo vključili tudi v učne priprave in različne dejavnosti tekom šolskega leta.

 

                                                                                                                                                                                                        Koordinatorka Anita Marinko

Skip to content