Varna šola

Varna šola je celoletni projekt osnovnih šol Občine Kočevje. Šola je prostor posebnega družbenega pomena. Zagotavljanje varnega učnega okolja otrokom je ena izmed njihovih temeljnih pravic.. Seveda ne smemo pozabiti na učitelje in ostale zaposlene, ki za uspešno izvajanje izobraževalnega procesa ter učinkovitega prenosa znanja  otrokom potrebujejo varno delovno okolje.. Pri tem gre za celovit pristop, ki odvrača in preprečuje vsa tveganja, ki ogrožajo varnost v šolah in šolskem okolišu. Prednostna naloga šole se nanaša na celovit pristop k zagotavljanju varnosti v šoli. Ključnega pomena je sodelovanje in podpora vseh zaposlenih na šoli, učencev ter ostalih, ki so kakorkoli povezani z delovanjem šole. Varnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb in pogoj za čustven in socialni razvoj mladega človeka. Področja, ki bodo v ospredju kot prednostna, so splošna varnost šole in njenega okoliša, varnost učencev in zaposlenih, internetna varnost, prometna varnost, varna hrana in voda, okoljska varnost (ravnanje z odpadki).

Šolski tim

Skip to content