Varne šolske poti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Načrt varnih šolskih poti predstavlja enega izmed temeljev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Kljub temu, da je prometna varnost primarno v domeni staršev ali zakonitih zastopnikov, pa je zelo pomembno, da jih v prometu spremljamo in usmerjamo tudi zaposleni v izobraževalnih institucijah, še posebej zato, ker OŠ Ljubo Šercer obiskujejo tudi otroci s posebnimi potrebami, ki še ne zmorejo samostojnega vključevanja v promet. Tako je pristojnost lokalnih skupnosti, šol in drugih strokovnih organov predvsem zagotavljanje osnovnih pogojev za varstvo otrok (varne prometne površine, vzgojne akcije, preventivne dejavnosti, pomoč pri prečkanju ceste in podobno). OŠ Ljubo Šercer se nahaja v bližini centra mesta Kočevje. Gre za manjšo šolo, ki izvaja devetletni prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Kljub temu, da šola razpolaga z ograjenim šolskim dvoriščem, na katerem iz šolskih avtobusov varno izstopajo učenci vozači, pa se varnostna situacija poslabša predvsem pri zelo prometni glavni cesti, ki poteka tik ob šoli. Prav tako pa se poveča nevarnost učencem, ki z različnih koncev Kočevja prihajajo v šolo peš ali s kolesom. Še večja nevarnost se pojavlja predvsem pri slednjih, saj za njih ni urejenih dovolj ustreznih prometnih površin (kolesarskih stez). Učenci OŠ Ljubo Šercer so v promet vključeni na različne načine. Večina jih v šolo prihaja s pomočjo šolskih prevozov, nekateri prihajajo v šolo kot pešci, nekateri kot sopotniki v osebnih vozilih, nekateri pa občasno celo s kolesom. Učenci OŠ Ljubo Šercer imajo kot udeleženci v prometu precej manj izkušenj, prav tako pa razpolagajo z nižjimi psihofizičnimi lastnostmi, zato so v prometu še posebej ogroženi. Ravno zato je namen načrta varnih šolskih poti ta, da se uskladi vzgojne in učne aktivnosti učencev, staršev, učiteljev in okolja pri vključevanju učencev v promet in pri prihodu v šolo in odhodu domov ter se na ta način zagotovi čim večja varnost učencem kot udeležencem v prometu.

Varne šolske poti 2023-24

 

Skip to content