Govorilne ure

18. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Redne mesečne govorilne ure bodo v šolskem letu 2023/24 potekale vsak prvi torek v mesecu med 16.30 in 17.30 uro. Redne mesečne govorilne ure izvaja razrednik posameznega oddelka, starši pa bodo imeli možnost pogovora tudi z ravnateljem, svetovalno delavko in ostalimi strokovnimi delavci (po predhodni najavi).

 

Opomba: V mesecu februarju in juniju bodo starši oziroma zakoniti zastopniki vabljeni osebno z namenom seznanitve o učnem uspehu posameznika, spremljanju, vrednotenju ter oblikovanju individualiziranega programa za posameznega otroka. V mesecu septembru pa bodo vabljeni starši učencev novincev z anemon oblikovanja individualiziranega programa za tekoče šolsko leto.

V šolskem letu 2023/24 organiziramo tudi dopoldanske govorilne ure, za katere je potreben predhoden dogovor z razrednikom in potekajo v naslednjih terminih:

UČITELJ 

 

TERMIN GOVORILNIH UR 

Sandra Rusec Belaj  prvi ponedeljek v mesecu med 8.30 – 9. 30 
Valerija El Habashy  prvi ponedeljek v mesecu med 10.45- 11.45 
Jan Čibej  prva sreda v mesecu med 11.20 – 12.20 
Jožica Grmič  prvi ponedeljek v mesecu med 9.45 – 10.45 
Anita Marinko  prvi ponedeljek v mesecu med 9.40 – 10.40 
Ana Jarni  prva sreda v mesecu med 7.45 – 8.45 
Mina Pišljar  
Mateja Lukič  prvi torek v mesecu med 7.45 – 8.30 
Sašo Ivetič  prva sreda v mesecu med 9.40 – 10.25 
Enej Filipidis  prvi četrtek v mesecu med 9.30 – 10.30  
Barbara Kadunc  prva sreda v mesecu med 10.30 – 11.30 
Nada Kosten  prvo sredo v mesecu med 9.25 – 10.25 
Marija Oblak   prvi ponedeljek v mesecu med 11.20-12.20 
Maša Luteršmit  prvi četrtek v mesecu med 8.30 – 9.30 
Andreja Zgonc  prvi torek v mesecu med 12:00 – 13:00 
Erika Remic  prvi ponedeljek v mesecu, 9.45 – 10.15 

 

Skip to content