PROJEKT »SPODBUJAMO BRANJE«

26. 9. 2016 | Nerazvrščeno, šolska knjižnica

Šolski projekt »Spodbujamo branje«

 

V letošnjem šolskem letu bomo že 4. šolsko leto nadaljevali s projektom spodbujanja branja. Z njim želimo izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci NIS-a od 1. do 9. razreda, ter vsi učenci PPVI. V okviru projekta bodo učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja in učenje bralnih strategij. Dejavnosti bodo potekale s tremi ciljnimi skupinami:

Mladi bralci

V to skupino spadajo učenci, ki pri branju potrebujejo več podpore, pomoči in spodbude.  Z vsakim bomo enkrat tedensko 15 minut posvetili glasnemu branju, učili in izboljševali pa bomo tehniko branja in razumevanje prebranega besedila. Krepili bomo tudi govorno sporazumevalne zmožnosti, širili besedišče ter spodbujali njihovo notranjo motivacijo za branje.

Knjigoljubci

V to skupino spadajo učenci, ki radi ter veliko berejo, so pri tem samostojni in uspešni. Namen dela s skupino je krepitev motivacije za branje, širjenje repertoarja, spoznavanje novih knjižnih oblik, spoznavanje možnosti za različne bralne aktivnosti v domačem kraju. Srečevali se bomo vsak drugi teden.

Vsi učenci šole

V vseh razredih bomo naredili knjižni kotiček. Enkrat mesečno ga bomo pregledali, se pogovorili o knjigah, ki stojijo v njem, ga uredili in zamenjali gradivo. Učenci bodo tako v oddelku imeli možnost prebiranja zanje ustreznih knjig. V skupini bomo tudi izvedli pravljično urico, se o zgodbi pogovorili in skupaj ustvarjali. S tem bomo spodbujali notranjo motivacijo za branje, izboljševali govorno sporazumevalne zmožnosti, širili besedišče, spoznavali nove zgodbe in stare, znane pravljice, se o zgodbah pogovarjali… V sodelovanju z razredniki in učitelji predmetnega pouka z razredniki bodo lahko učenci obiskali knjižnico v skupini, v parih ali individualno v okviru pouka,… Vsebine projekta bodo vključene tudi v pouk slovenskega jezika, v dodatni pouk in pouk podaljšanega bivanja in se bodo dotikale aktualnih tem oz. dogodkov.

 

Imeli bomo tudi tematske delavnice ob pomembnejših dnevih, kulturnih praznikih, v času nacionalnega meseca skupnega branja (8.9. – 13.10.2019), mednarodnega meseca šolskih knjižnic (oktober), tedna otroka (7. – 13.10.2019), katerega tema so “Naše pravice”, meseca kulture (februar),…

 

                                                                                  Šolska knjižničarka Anita Marinko

Skip to content