za učence in starše

Šolski koledar

V šolskem letu 2020/21 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, naravoslovne in delovne dneve, šole v naravi ter ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno...

read more

Šolski zvonec

Urnik učnih ur in odmorov v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom URA OD - DO 1. 7.45 - 8.30 2. 8.35 - 9.20 3. 9.40 - 10.25 4. 10.30 - 11.15 5. 11.20 - 12.05 6. 12.10 - 12.55 7. 13.00 - 13.45 MALICA: 9.20 - 9.40   Urnik učnih ur in odmorov v...

read more

Učbeniški sklad

  UČBENIŠKI SKLAD Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka. Učbenike za prilagojeni program izda...

read more

Šolski prevozi

    V ŠOLO Odhod 1 Ponedeljek, Petek Odhod 2 Ponedeljek, Petek Odhod 1 Torek, Sreda Četrtek Odhod 2 Torek, Sreda, Četrtek STARI LOG *(učenka prestopa za STARO CERKEV) 6.20 13.50 13.50 13.50 13.50 SPODNJI LOG 6.45   12.25   14.00 13.20 14.45 TRATA...

read more
Skip to content