Plačevanje stroška malice in drugih šolskih stroškov preko položnice

17. 11. 2015 | za učence in starše

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da na šoli ne smemo več sprejemati gotovine oz. pobirati denarja za plačilo šolske prehrane (šolska malica in šolsko kosilo) in za izvedbo dnevov dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi ter delovni dnevi) in za izvedbo ostalih šolskih aktivnosti, ki sodijo v obvezni del programa, pa tudi sicer za ostale aktivnosti (šola v naravi), zato vam bomo 1x mesečno poslali domov položnico (do 10. v mesecu za pretekli mesec), v kateri bo zajet skupni znesek, iz računa pa bo razvidno, kateri stroški so obračunani za vašega otroka.

V dodatno pojasnilo pa vam posredujemo informacijo o plačevanje položnic brez provizije:

Od 13. 8. 2014 dalje deluje v pritličju občinske stavbe t.i. OBČINSKA BLAGAJNA, ki jo je Občina Kočevje vzpostavila, da bi občanom omogočila, da bodo položnice za posamezne storitve lahko plačevali na enem mestu z gotovino in brez provizije. Občinska blagajna deluje v ponedeljek in petek med 8:00 in 10:00 uro ter 11:30 in 13:30 uro in v sredo med 8:00 in 11:00 ter 13:00 in 16:00 uro.

Od vas pričakujem redno plačevanje položnic, saj bomo lahko le na ta način bili sposobni organizirati in izpeljati vse šolske aktivnosti za vaše otroke.

Za vsa dodatna pojasnila sem vam na voljo.

  Jožica Pečnik, prof, ravnateljica

Skip to content