Učbeniški sklad

27. 7. 2015 | šolska knjižnica

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka.

Učbenike za prilagojeni program izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V prvih dneh pouka jih učenci prejmejo v šolski knjižnici, ovite v folijo, učenci vanje ne pišejo. Ob koncu šolskega leta nepoškodovane učbenike vrnejo. Za poškodovane in izgubljene učbenike se plača ustrezna odškodnina, ki je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Delovni zvezki po koncu šolskega leta ostanejo v lasti učencev.

                                                                                  Šolska knjižničarka Anita Marinko

Skip to content