Zdrav življenjski slog

3. 2. 2017 | Projekti

 

  

O PROGRAMU

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje.

 

ZDRAV ŽIVLJESKI SLOG NA OŠ LJUBO ŠERCER

Naša šola je kandidirala na javnem razpisu Zavoda za šport RS Planica in je bila izbrana za izvajanje programa Zdrav življenjski slog 2016/2017.

Program je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole in se izvaja po končanem pouku in ob pouka prostih dneh (sobotne aktivnosti). Program je oblikovan tako, da zagotovi otrokom najmanj 2 dodatni uri športne vadbe na teden. Športna vadba je v celoti sofinancirana in za otroke brezplačna.

Pestra ponudba športnih aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog zavzema preko 20 različnih športnih panog: atletiko, gimnastiko, rokomet, nogomet, odbojko, košarko, badminton, sankanje, karate, teoretične vsebine o zdravem načinu življenja, hokej, namizni tenis in še marsikatere športne vsebine, ki jih na urah redne športne vzgoje otroci niso veliko deležni (npr. veslanje, tenis, smučanje….).

Aktivnosti potekajo v šolski telovadnici ali na zunanjih igriščih šole ter v javnih športnih objektih in naravnem okolju.

Sodelovali bomo tudi z 8 lokalnimi športnimi društvi (Košarkaški klub Lesdog Kočevje, Karate kub Kočevje, Moški odbojkarski klub Kočevje, Teniski klub Kočevje, Nogometni klub Kočevje, Veslaški klub Kočevje, Atletski in maraton klub Kočevje, Planinsko društvo Kočevje) ter še dodatno obogatili naš program.

Cilj programa Zdrav življenjski slog je spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja z vadbo za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti. S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Za OŠ Ljubo Šercer pa je ta projekt zelo poemben še zaradi 1 razloga, veliko učencev naše šole ima namreč zaradi svoje drugačnosti problem vključiti se v določene socialne sredine kot so npr. športni klubi.

Redna vadba se izvaja celo šolsko leto po pouku od ponedeljka do petka (najmanj 2 uri na teden na učenca). Poleg konstantnega urnika pa iamo v letnem delovnem načrtu tudi 5 sobotnih aktivnosti (tenis, veslanje, pohod, sankanje in smučanje)

 

Program izvaja Sašo Mrnjec, prof. športne vzgoje.

Skip to content