Tekmovanja in sodelovanja na prireditvah

21. 12. 2015 | Nerazvrščeno

V šolskem letu, ki je pred nami, se bomo udeleževali različnih tekmovanj, kjer se bomo dokazovali v znanju in spretnostih na različnih področjih, krepili športnega duha ter se glasbeno, ritmično in likovno izražali. Izvajali in sodelovali bomo pri različnih projektih in se povezovali z ostalimi ustanovami in šolami na lokalnem nivoju in širše.

TEKMOVANJA:

 • ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA, vodja Sašo Ivetič:
 • Medobčinsko prvenstvo (prilagojeni program, Kočevje) –
 • strelstvo (Kočevje, december 2018);
 • namizni tenis;
 • Področno prvenstvo (prilagojeni program)
 • atletika (Kamnik, maj 2019).
 • Državno prvenstvo (prilagojeni program) –
 • atletika (Kamnik, 7. junij 2019).

 

 • ŠOLSKO RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE V WORDU, vodja: Blaž Merhar

Tekmovanje bo organizirano v sklopu pouka računalniškega opismenjevanja za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenci bodo tekmovali v znanju osnovnih funkcij programa za urejanje besedila Word.

 • DRŽAVNO IN ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA, vodja Barbara Šlemer

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam od 4. do 8. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in je prostovoljno. Tekmovanje traja eno šolsko uro. Naloge bodo pripravili učitelji OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice. Šolsko tekmovanje poteka na naši šoli, učenci, ki so najboljši v posameznem razredu, pa se lahko udeležijo državnega tekmovanje, ki bo v mesecu aprilu na Jesenicah.

 

 SODELOVANJE NA PRIREDITVAH

 • »Teden mobilnosti« v mesecu septembru 2018.
 • KUD Jazbec, prireditev Pozdrav otrokom v času tedna otroka, izvedba oktober 2018, Šeškov dom; koordinatorka Jožica Grmič.
 • Gledališki nastopi v okviru JSKD Kočevje: Pozdrav pomladi, marec 2019; koordinatorka Jožica Grmič.
Skip to content