Svetovalni center

Prostovoljni svetovalni center

Svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

Kdaj vam lahko pride prav naš Prostovoljni svetovalni center?
V življenju se nam in našim otrokom dogajajo različne nepredvidljive stvari, različne situacije, ki nas ženejo v določena dejanja.

Tudi naši otroci, ki obiskujejo OŠ se velikokrat srečujejo z različnimi težavami, katere, morda, mi kot starši sprva niti ne opazimo in se nam zdijo nepomembne.

Toda takrat, ko se določene težave začnejo odražati tudi na področju učne uspešnosti otroka, na področju njegovega čustvovanja, vedenja, na področju socialnih odnosov, takrat tudi mi – starši postanemo na njih bolj pozorni. Seveda starši poskušamo pomagati. Toda, ko tudi naša pomoč ni več učinkovita, nastopi stiska, ki se lahko odraža na različne načine.

Velikokrat se znajdemo v situaciji, ko  mislimo, da smo vse naredili, da smo vse poskusili, da ni izhoda, pa se »situacija« vendarle ne izboljša, ne spremeni. V takih trenutkih se začnemo spraševati:

Kaj lahko še naredim, koga naj prosim za pomoč, ali lahko še kako pomagam svojemu otroku?
Na OŠ Ljubo Šercer smo se odločili, da vsem, ki potrebujejo pomoč, to tudi ponudimo v okviru Prostovoljnega svetovalnega centra, ki je »svoja vrata« odprl v mesecu februarju 2013.

Želimo pomagati z lastnimi strokovnimi izkušnjami, z drugačnimi metodami in pristopi ter z ustreznim  strokovnim kadrom.

Odločitev za začetek Prostovoljnega svetovalnega centra na OŠ Ljubo Šercer je posledica:

 • sprememb zakonodaje na našem področju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in pripravami na to, da bi se naše šole preoblikovale v t. i. Svetovalne centre, ki bi zaposlovali poleg specialnih pedagogov tudi zdravstveni strokovni kader (fizioterapevt, logoped, delovni terapevt, medicinska sestra ipd.);
 • odločitve, da naše delo približamo širši javnosti;
 • odločitve, da naše svetovalno delo približamo učiteljem in svetovalnim delavcem na osnovnih šolah, ki opravljajo neposredno delo z otroki;
 • odločitve, da naše svetovalno delo približamo staršem, otrokom in mladostnikom, ki jih na poti razvoja spremljajo določene ovire;
 • opažanja, da je časa za individualno svetovanje premalo;
 • opažanja, da je veliko slabše poučenih o vrsti pomoči, ki so jo učitelji in starši lahko deležni.

 

 

Kdaj v Prostovoljni svetovalni center na OŠ Ljubo Šercer?

 1. STARŠI:
 • ko imate vprašanja o otrokovem napredku, vedenju, čustvovanju, odzivanju;
 • ko doma, v vrtcu ali šoli »zaškriplje«;
 • ko se želite o svojih opažanjih, o otrokovih težavah z nekom pogovoriti;
 • ko želite nasvet, kako pomagati otroku;
 • ko želite pridobiti informacije o zakonskih oblikah pomoči v sistemu vzgoje in izobraževanja;
 • ko potrebujete svetovanje za otroka z učnimi težavami ali otroka s posebnimi potrebami;
 • ko se pri vašem otroku pojavijo vzgojne/disciplinske težave.
 1. UČENCI: 
 • ko želite razviti učinkovite strategije učenja, izboljšati kvaliteto učenja in tehnike učenja;
 • ko želite krepiti socialno področje življenja;
 • ko želite razviti učinkovitejšo komunikacijo;
 • ko želite krepiti samopodobo.
 1. STROKOVNI DELAVCI:
 • ko potrebujete nasvet za učinkovitejše delo z učenci z disciplinskimi /vzgojnimi težavami;
 • ko želite informacije o načinu premagovanja splošnih in specifičnih učnih težav;
 • ko želite nasvet o izboljšanju kakovosti poučevanja otrok s posebnimi potrebami;
 • ko želite poglobiti svoje znanje s področja posebnih potreb.

PODROČJA SVETOVANJA:

 • svetovanje pri organizaciji dela doma: svetovanje samemu učencu in njegovim staršem;
 • svetovanje pri organizaciji dela z otroki s PP v vrtcu ali šoli: gre za svetovanje učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem;
 • svetovanje ali pomoč pri iskanju ustreznih postopkov in oblik pomoči doma, v šoli ali vrtcu;
 • pomoč in svetovanje na področju jezika in govora;
 • pomoč pri odkrivanju otrokovih močnih področji in težav otroka.

KAKO BO POTEKALO SVETOVANJE/POSTOPEK:

 • svetovanje po potekalo po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti, v kateri je potrebno na kratko opisati težave; temu sledi dogovor za termin srečanja;
 • starši lahko pridejo na dogovorjeni termin v svetovalni center sami ali z otrokom;
 • v času svetovanja bo za varstvo otrok poskrbela vzgojiteljica v šolski igralnici;
 • v proces svetovanja bomo vključevali še druge sodelujoče v vzgoji in izobraževanju (šola, vrtec);
 • ponovni obiski;
 • natančna navodila vsem vključenim v proces
 • svetovanje glede ustreznega programa vzgoje in izobraževanja
 • pomoč samemu otroku (šola je dobro opremljena z didaktičnimi materiali)

POLEG SVETOVANJA PROSTOVOLJNI SVETOVALNI CENTER DELUJE ŠE NA PODROČJIH:

 • tematske delavnice za otroke in njihove starše,
 • strokovna predavanja in delavnice za strokovne delavce vrtcev in šol ter starše,
 • izvajanje svetovalne storitve za učence z odločbo.

*program delavnic za otroke in njihove starše, ter strokovnih predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtcev in šol ter starše si lahko ogledate v prilogi Predavanja_delavnice

Kje je Prostovoljni svetovalni center?
Na OŠ Ljubo Šercer, Reška 6, Kočevje – nasproti avtobusne postaje.

Za Prostovoljni svetovani center smo uredili prijeten in sproščujoč prostor za pogovor in igralnico, v kateri bo za vašega otroka poskrbela naša vzgojiteljica.

Kontakti:
Vrata Prostovoljnega svetovalnega centra so odprta vsako 2. delovno sredo v mesecu od 17. do 18. ure.

Za obisk Prostovoljnega svetovalnega centra se lahko najavite vsak dan med 8. in 14. uro
po telefonu (01) 893 10 46 ali
po elektronski pošti

Povzetek
Človek se včasih znajde v takšni stiski, ko običajno prizadevanje in ravnanja odpovedo. Kljub trudu in naporu, postaja lahko stiska vse hujša in poti iz nje vse bolj zapletene.

Včasih je za rešitev stiske dovolj le pogovor, nasvet, včasih je svetovalna pot in pomoč daljša…zato je Prostovoljni svetovalni center, menimo, potreben, ne samo za otroke s posebnimi potrebami.

Obiščite nas!
Prostovoljni svetovalni center OŠ Ljubo Šercer

 

Skip to content