Semena sprememb

11. 10. 2018 | Projekti

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdajatelj Idejnika SEMENA SPREMEMB Prihodnost Slovenije. S svojo odprtostjo, fleksibilnostjo in pozitivno energijo avtorji Idejnika ponujajo učitelju proste roke pri uresničevanju ciljev in vodijo mentorje k samoevalvaciji opravljenega dela ob izobraževalnih seminarjih.

Cilji projekta, ki so sicer namenjen učencem in učiteljem 3., 4. in 5. razreda, saj se teme prekrivajo z učnim načrtom, so:

  • razvijanje osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
  • razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo;
  • spodbujanje samoiniciativnosti in produktivnosti.

Naše učence bomo učili sodelovanja, odprtega dialoga in aktivnega delovanja za pozitivne spremembe na šoli in ožjem ter širšem okolju, v katerem živimo.

Koordinatorka: Valerija El Habashy

Skip to content