Projekt prostor

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Šola stoji v mestnem jedru, a vendar pod obronki gozda. Obdana je z zelenico, dvoriščem in vrtom, zato je zaživela ideja o PROSTORU.  S temami v okviru pouka likovne umetnosti, športnih dejavnosti, izbirnih vsebin kmetijstva in dejavnostmi razvijanja samostojnosti, bodo učenci pod mentorstvom učiteljem spreminjali šolski prostor.  Vrt živi že sedem let in učencem  predstavlja naravni učni element.  Mejna ograja bo dobila novo podobo v pleteni zgodbi na temo tematskega leta – Ramorjevo leto – razprimo krila.  Učenci bodo v tem letu spoznavali druge kulture pri različnih predmetih  in jih vnesli v šolski prostor. Svoje mesto v njem je dobila tudi pomladna gozdna greda, ki jo bodo učenci obogatili z jesensko zasaditvijo.  Spretnostni poligon, na katerem bodo krepili svoje športne spretnosti bo v prihodnosti zaživel na šolskem dvorišču. Prostor bo še naprej omogočal stik z naravo kot učiteljico, bodisi za igro, sprostitev ali usvajanje učnih vsebin iz različnih področij.

Skip to content