Programi

Na OŠ Ljubo Šercer izobražujemo otroke z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Izvajamo naslednje programe:

  • PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
  • POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
  • IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO (mobilna specialna pedagoška služba)
Skip to content