Popestrimo šolo

29. 7. 2015 | Nerazvrščeno

 Sklad-kadri_osnovna_izvedba nvvp RTEmagicC_MIZS_slovenscina_02.jpg

Projekt »Popestrimo šolo« 2014/15

V šolskem letu 2014/15 začenjamo na OŠ Ljubo Šercer, v januarju 2015, z izvajanjem projekta ESS z naslovom Popestrimo šolo. Naša šola se je prijavila na Javni razpis, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) in delno MIZŠ (15%) in bila na razpisu tudi izbrana za izvajanje programa, ki se bo izvajal v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015. Kot partnersko šolo pri izvajanju projekta Popestrimo šolo smo k sodelovanju povabili OŠ Zbora odposlancev iz Kočevja.

Namen projekta

Namen projekta je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okolju, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo.

V prijavljenem projektu se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale k višjemu standardu dela na naši in partnerski šoli in niso del rednega vzgojno-izobraževalnega programa.

Aktivnosti projekta

  1. Aktivnost:

Individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah

{  Učim se tvojega jezika

  1. Aktivnost:

Mentorske oblike dela z učenci

{     Moj film o drugačnosti

{     Priprava šolskega eko vrta

{     Poglejmo, kako rastejo naše rastline

{     Pridelke na „ogled“ postavimo

  1. Aktivnost:

Počitniške dejavnosti in počitniško varstvo

{Učim se v naravi

{Tipati, (ob)čutiti, videti in slišati

Želimo si, da bi učenci sodelovali in uživali pri izvajanju programa projekta Popestrimo šolo, ki je bil s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij potrjen.

S skupnimi močmi lahko popestrimo dogajanje na naši šoli in na partnerski šoli. POVEZAVA DO PARTNERSKE ŠOLE – OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE


URNIKI DEJAVNOSTI:

FEBRUAR

DAN

URE

AKTIVNOST

LOKACIJA

PONEDELJEK

14.30 – 16.30

Učim se tvojega jezika

TOREK

12.05 – 14.05

Učim se tvojega jezika

TZO

SREDA

14.30 – 16.30

Moj film o drugačnosti

ČETRTEK

12.05 – 14.05

Učim se tvojega jezika

TZO

PETEK

14.30 – 16.30

Moj film o drugačnosti

SOBOTA

8.00 – 12.00

Učim se tvojega jezika

12.00 – 14.00

Moj film o drugačnosti


FEBRUAR – POČITNICE

URE

AKTIVNOST UČITELJ

7.00 – 10.00

Športne aktivnosti Sašo Mrnjec

10.00 – 13.00

Ustvarjalne delavnice Sašo Mrnejc

13.00 – 15.00

Aktivnosti zunaj Sašo Mrnejc

MAREC

DAN

URE

AKTIVNOST

PONEDELJEK

15.30 – 17.30

Učim se tvojega jezika

TOREK

12.10 – 14.10

Moj film o drugačnosti

TZO

SREDA

15.30 – 18.00

Priprava šolskega eko vrta

ČETRTEK

12.10 – 14.10

Učim se tvojega jezika

TZO

PETEK

15.00 – 18.00

Moj film o drugačnosti

SOBOTA

8.00 – 11.00

Učim se tvojega jezika

11.00 – 14.00

Moj film o drugačnosti

 

APRIL

DAN

URE

AKTIVNOST UČITELJ LOKACIJA

PONEDELJEK

15.30 – 17.30

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

TOREK

12.10 – 14.10

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec

TZO

SREDA

15.30 – 18.00

Priprava šolskega eko vrta Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

ČETRTEK

12.10 – 14.10

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec

TZO

PETEK

15.30 – 18.00

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

SOBOTA

8.00 – 11.00

Učim se tvojega jezika

Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Moj film o drugačnosti

Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Priprava šolskega eko vrta

Andreja Erjavec

Ljubo Šercer

 

 

APRIL – POČITNICE

URE

AKTIVNOST UČITELJ

7.00 – 10.00

Športne aktivnosti Sašo Mrnjec

10.00 – 13.00

Ustvarjalne delavnice Sašo Mrnejc

13.00 – 15.00

Aktivnosti zunaj Sašo Mrnejc

 

MAJ

DAN

URE

AKTIVNOST UČITELJ LOKACIJA

PONEDELJEK

15.30 – 17.30

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

12.10 – 14.10

Poglejmo, kako rastejo naše rastline Andreja Erjavec

TZO

TOREK

12.10 – 14.10

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec

TZO

SREDA

15.30 – 18.00

Priprava šolskega eko vrta Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

12.00 – 14.00

Pridelke na ogled postavimo Andreja Erjavec

TZO

ČETRTEK

12.10 – 14.10

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec

TZO

PETEK

15.30 – 18.00

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

SOBOTA

8.00 – 11.00

Učim se tvojega jezika

Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Priprava šolskega eko vrta

Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Poglejmo, kako rastejo naše rastline

Andreja Erjavec

Ljubo Šercer

 

JUNIJ

DAN

URE

AKTIVNOST UČITELJ LOKACIJA

PONEDELJEK

15.30 – 17.30

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

12.00 – 14.00

Poglejmo, kako rastejo naše rastline Andreja Erjavec

TZO

TOREK

12.10 – 14.10

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec

TZO

SREDA

15.30 – 18.00

Priprava šolskega eko vrta Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

12.00 – 14.00

Pridelke na ogled postavimo Andreja Erjavec

TZO

ČETRTEK

12.10 – 14.10

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec

TZO

PETEK

15.30 – 16.00

Moj film o drugačnosti Sašo Mrnjec Ljubo Šercer

SOBOTA

8.00 – 11.00

Učim se tvojega jezika Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Poglejmo, kako rastejo naše rastline Sašo Mrnjec

Ljubo Šercer

11.00 – 14.00

Priprava šolskega eko vrta Andreja Erjavec

Ljubo Šercer

 

Skip to content