Policist svetuje

17. 11. 2017 | Projekti

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali s policisti iz Kočevja. Projekt Policist svetuje je namenjen preventivi. Učenci bodo seznanjeni o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju. Poučeni bodo o primernem samozaščitnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Hkrati bo povečano prepoznavno delo policistov, okrepljeno bo partnersko sodelovanje med otroci, učitelji, starši in policijo.

Pri izvedbi posameznih dejavnosti se bodo v razpravo aktivno vključevali tudi učitelji ter spodbujali učence k sodelovanju. Učenci bodo ves čas aktivno sodelovali in iskali rešitve problemov.

Predvidene teme:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev);
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka);
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …);
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
  • kolo (varna vožnja s kolesom, varnost na kopališčih …).

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev  učencem podajajo naštete varnostne vsebine. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in spodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve problemov. Vodja policijskega okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi za vsak sklop eno učno uro.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

Koordinatorka projekta: Marijana Šarić

Skip to content