Policist svetuje

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Policist svetuje je vsakoletni projekt, ki ga izvajamo na naši šoli. Namen projekta je, opozoriti učence o nevarnostih s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju. Poleg tega se povečuje prepoznavnost vodje policijskega okoliša in krepi partnersko sodelovanje med učenci, učitelji in starši ter policijo.

V šolskem letu 2019/20 je vodja policijskega okoliša, izvedel nekaj ur predavanj o obravnavanih varnostnih vsebinah in sicer:

 

  • PROMET (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev)

 

V letošnjem šolskem letu smo učni sprehod izvedli v dveh delih. Dne 7.10.2019 so učni sprehod s policistom opravili učenci 3.,5. in 6. razreda ter učenci PPVI2, dne, 21.10.2019 pa so se učnega sprehoda udeležili še učenci 7.,8. in 9. razreda ter učenci PPVI1.

Policist je učence opozoril na nevarnosti v cestnem prometu, na kaj morajo biti pozorni na poti v šolo in iz nje. Obnovili so pravila, kako pravilno prečkati cesto in v spremstvu policista ter učiteljev prečkali prehode za pešce, ki se nahajajo v bližini šole.

 

  • PIROTEHNIKA (posledice uporabe pirotehničnih sredstev)

 

Tudi v letošnjem šolskem letu, smo izvedli predavanje na temo pirotehnike, ki je med mladimi zelo priljubljena.

Dne, 17.12.2019 smo v sodelovanju s policijsko postajo Kočevje izvedeli predavanje o pirotehniki. Namen predavanja, je bil opozoriti učence na nevarnost uporabe pirotehničnih sredstev.

Policist je učence opozoril, da je prepovedana uporaba pirotehničnih sredstev v strnjenih naseljih, v prevoznih sredstvih ter vseh zaprtih prostorih. Poudaril je tudi, da je prepovedana vsakršna predelava, lastna izdelava ali preprodaja pirotehnike, saj policisti ugotavljajo, da je največ poškodb ravno zaradi uporabe takšnih izdelkov. Ogledali so si tudi video, kjer so bile prikazane poškodbe.

Učenci so spoznali, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči hude telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči,…). Spoznali so tudi, da uporaba pirotehnike nenazadnje škoduje tudi okolju in vznemirja tako ljudi kot živali.

Običajno smo pred koncem šolskega leta v okviru projekta Policist svetuje, izvedli še predavanje na temo varnost učencev med poletnimi počitnicami, vendar letos zaradi pojava virusne bolezni COVID 19, tega žal ni bilo mogoče izpeljati.

Koordinatorka projekta: Andreja Zgonc

Skip to content