Park medgeneracijskega sodelovanja

3. 8. 2020 | Nerazvrščeno

 

 

Občina Kočevje je za leto 2021/22 pripravila operacijo za »5. JAVNI POZIV  za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz ESRR«  in sicer z naslovom MEDGENERACIJSKI PARK SODELOVANJA (za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za čas od 1.3. 2021 do 1. 5. 2022). Občina Kočevje nas je kot prijavitelj operacije povabila k sodelovanju v vlogi partnerja skupaj s Podjetniškim inkubatorjem. V času preteklega šolskega leta projekta žal nismo mogli izvajati, zato upamo, da bomo v letu šolskem 2022/21 lahko pričeli z izvajanjem. Projektna skupina v sestavi 4 učiteljev je  pripravila program delavnic, predavanj, dogodkov in idej igral s katerimi bo OŠ Ljubo Šercer s člani projektnega tima ter učenci sodelovala s širšo in ožjo lokalno skupnostjo v smislu povezovanja ranljivih skupin ob posamezni delavnici ali dogodku. Z realizacijo projekta partnerji stremimo k realizaciji nekaterih izzivov SLR LAS Po poteh kulturne dediščine od Turjaka do Kolpe.

Cilji:

–       večja vključenost mladih, starejših, Romov, ostalih ranljivih skupin,

–       krepitev integralnih rešitev in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja,

–       izboljšanje mreženja storitev za ranljive skupine z namenom izboljšanja življenja,

–       omogočeno kvalitetnejše staranje, zmanjšanje socialne izključenosti,

–       prenašanje znanj in informacij med generacijami,

–       krepitev duševnega in telesnega zdravja vseh akterjev,

–       urejeno medgeneracijsko središče na prostem dostopno vsem tudi invalidom,

–       organizacija tečajev za družinske in druge neformalne oskrbovalce- nova delovna mesta,

–       z izvedbo izobraževalnih, ustvarjalnih ter sprostitvenih delavnic v okviru Podjetniškega inkubatorja Kočevje in OE Ljudska univerza Kočevje projekt krepi lokalno identiteto in povezanost vseh generacij.

                                                                                                                                      Člani: ga. Anita Marinko, ga. Ana Jarni, g. Jan Čibej, ga. Mateja Lukič

 

Skip to content