OBVESTILO O PREDMETNIH IZPITIH

18. 6. 2024 | Obvestila

OBVESTILO O PRIJAVI NA PREDMETNE IZPITE V POSAMEZNIH ODDELKIH

 

Spoštovani!

 

V skladu s 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev  v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/13) obveščamo o terminih opravljanja posameznih predmetnih izpitov.

 

Če želi učenka/ec opravljati predmetne izpite v predlaganem terminu, se mora nanje pisno prijaviti. Prijavnico mora oddati najkasneje do ponedeljka, 24. 6. 2024, v tajništvo šole.

 

Učenka/ec izpite opravlja pred izpitno komisijo. Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj osnovne šole praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole.

 

Če učenka/ec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnatelj. 

Če se učenka/ec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni opravil.

 

Prijavnica in razporedi predmetnih izpitov v posameznem oddelku se nahajajo NA NASLEDNJI POVEZAVI (KLIK). 

 

 

Skip to content