VšečKAM in GREM

18. 11. 2020 | Projekti

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade v Kočevju, Enota KCM Kočevje,

je vzpostavljena pri partnerju Podjetniški inkubator Kočevje  in pokriva del Primorsko -notranjske ter tudi del Jugovzhodne Slovenske regije, področje od Osilnice do Postojne.

Namen in vsebina KCM:

  • večja dostopnost do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino – vpeljati dodatno podporo pri razvoju karierne orientacije v posameznih šolah
  • okrepitev sodelovanja izobraževalne in gospodarske sfere: s sejemskim dogodkom »Festival poklicev« v okviru Kariernega sejma Kočevje (november); z Dnevi odprtih vrat podjetij (marec)
  • vpeljevanje različnih kreativnih skupinskih pristopov karierne orientacije z namenom približati otrokom, staršem in strokovnim delavcem šol deficitarne poklice in poklice prihodnosti (na enoti KCM in šolah).

Načrtovane delavnice, ki se bodo odvijale na enotah KCM ali na naši šoli:

  • Izvedba gledališča poklicev na šoli. Z aktivnostjo bo mladim omogočeno, da raziskujejo poklice, presegajo neenakosti med poklici, poklicne stereotipe, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni, a so v družbi in med mladimi prisotni. Izvedba predstave bo nudila tudi prostor za aktivni dialog med igralci in udeleženci. Gledališka predstava kamišibaj “Kaj bom, kaj boš?”
  • Izvedba predstavitve poklicev »Z branjem do spoznavanja poklicev«. Delavnica “Z branjem do spoznavanja poklicev”.
  • Izvedba delavnic s področja »Za prihodnost industrije 4.0«. Izvedba predavanja za starše na temo poklicne orientacije.
  • Spoznavam Kubo robota.
  • Festival poklicev.
  • Dnevi odprtih vrat podjetij – tehniški dan.

 Vse aktivnosti Kariernega centra za mlade, tako skupinske kot individualne so brezplačne.

                                                                                                                                               Koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar

Skip to content