Erasmus+

29. 9. 2016 | Projekti

logologo_brezlogo_horizontalni_CMYK4_logo_pokoncni

Sporočilo za javnost, 28. 9. 2016

NARAVNA OKOLJA SPODBUJAJO UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Z začetkom šolskega leta 2016/17 smo pričeli z izvajanjem Erasmus+ projekta: NARAVNA OKOLJA SPODBUDAJO UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

Gre za evropski projekt, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Belgija in Velika Britanija. V projektu bomo združevali strokovno znanje in izkušnje »zeleni partnerji« in šest osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami in sicer preko vzajemnega učenja, izmenjave primerov dobrih praks ter razvoja pedagoških ter vseživljenjskih konceptov učenja v naravnih okoljih. Kot osrednji rezultat projekta bomo razvili spletni portal z inovativno zbirko primerov dobrih praks, priporočil in uporabnega znanja, namenjeno vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami v naravnih okoljih.

Naravna okolja so za otroke s posebnimi potrebami ena najbolj primernih okolij za učenje, ki pri teh otrocih najbolj uspešno poteka prav na izkustven način in z uporabo konkretnih materialov. So okolja, ki že v osnovi »filtrirajo« odvečne zunanje dražljaje, ki so lahko pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami posebej moteči. Otrokom, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program, bomo skozi projekt na sproščen in varen način omogočili kontakt z naravo in jim obenem omogočili uspešnejši razvoj osnovnih veščin, ki jih bodo potrebovali v življenju.

Pri tovrstnem učenju lahko zelo uspešno zasledujemo tako učne kot specialno rehabilitacijske cilje, kar so že pokazale nekatere raziskave. Otroci se namreč bolje učijo in laže usmerjajo svojo pozornost pri učenju v naravi. Ta ugotovitev še posebej velja za otroke, ki obiskujejo omenjena dva programa in imajo težave v intelektualnem razvoju ali za otroke s soobstojem več težav, kot so težave na intelektualnem področju v kombinaciji z motnjami pozornosti in koncentracije ali motnje na avtističnem spektru. Obiski »zunanjih zelenih površin« so bili namreč s strani strokovnjakov že predlagani kot del terapije za otroke z motnjami pozornosti. Premik otrok iz učilnic v šolah v naravna okolja, hkrati pomeni tudi velik korak naprej k inkluziji in vraščenost otrok s posebnimi potrebami v naravo in v družbo.

Posamezni učitelji in šole sicer že izvajajo poučevanje na prostem, ter poznajo prednosti številnih učnih spodbud prisotnih v naravi. Priporočajo jih, ne samo za poučevanje različnih učnih predmetov, ampak tudi za izboljšanje splošnih veščin otrok, kot so: motorične spretnosti, sodelovanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganja, orientacija in ustvarjalnost. Kljub temu pa v sodelujočih državah trenutno še ni na voljo učnih načrtov, didaktičnih gradiv ali metod ter priporočil za razvoj veščin v naravi in se le ta izvajajo v manjši meri.

Kar potrjuje tudi Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela Janežiča iz Škofje Loke: »Kdo ne pozna modrosti, ki pravi, da je narava naša največja učiteljica? Poleg tega, da nas hkrati pomirja in spodbuja, je v njej vedno na razpolago neskončno konkretnih pripomočkov in možnosti za izkustveno učenje. V projektu bomo ugotavljali in doživljali prednosti mnogoterih pozitivnih vplivov našega največjega naravnega okolja – gozda na povečanje vsakovrstnih znanj in na razvoj naših učencev.

 

Verjamemo, da bodo izkušnje in znanje, ki ga bomo v projektu pridobili in delili, koristile tudi drugim šolam in ustanovam, ki že izvajajo podobne vsebine ali pa jih navdušili za prvi korak za učenje v naravi – gozdu.«

Ravnateljica Jožica Pečnik iz OŠ Ljuba Šercerja Kočevje dodaja: »Sodelovanje v projektu Erasmus+ bo prav gotovo prineslo zanimive rezultate. Le-ti bodo prav gotovo še posebej zanimivi, ker bodo predstavljali skupek praktičnih primerov, ki temeljijo na uvajanju naravnih okolij v naša učna področja, prav tako pa so pomembna za razvoj otrok s posebnimi potrebami. To pa pomeni, da bomo šolsko učilnico zamenjali za učilnico v gozdu. Gozd imamo pri nas v Kočevju »pred vrati« in že čaka na nas, da ga čim prej obiščemo!«

Projekt financira Evropska unija, preko programa Erasmus+. Vodi ga belgijska nevladna organizacija BOS+ Vlaanderen v sodelovanju s partnerji iz Velike Britanije in Slovenije. V Sloveniji sestavljajo »Erasmus + ekipo« osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami – OŠ Jela Janežiča Škofja Loka in OŠ Ljuba Šercerja Kočevje, Gozdarski inštitut Slovenije ter Inštitut za gozdno pedagogiko. Aktivnosti bodo potekale tudi v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, saj bodo k sodelovanju povabljene vse šole za otroke s posebnimi potrebami.

več o projektu na povezavi…

Več informacij:                                                                                             

Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko; Kamnik
E:

W: www.gozdni-vrtec.si

T: 031 670 034

 

Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije; Ljubljana

E:

W: www.gozdis.si/domov/

T: 031 261 524

 

Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča; Škofja Loka

E:

W: os-jela-janezica.si/

T: 041 409 934

 

Jožica Pečnik, OŠ Ljuba Šercerja; Kočevje

E:

W: www.osls.si/

T: 041 834 897

 

cofounded   logo_nevtralni_rgb_s_podlago_02epos_logo

 

Skip to content