DAN KULTURE NENASILJA IN STRPNOSTI

12. 5. 2023 | Arhiv novic 22-23

Učitelji in vsi strokovni delavci na šoli si prizadevamo, da pri učencih razvijamo pozitivne vrednote, kot so strpnost, spoštovanje in empatija. Le te so naše vodilo pri vsakdanjem delu z učenci. Na šoli imajo učenci od 1. do 6. razreda na urniku med drugimi tudi predmet socialno učenje. Učence spodbujamo k uporabi in pridobivanju socialnih spretnosti. Naučiti jih želimo izražanja in vrednotenja lastnega pogleda na odnose in upoštevanje primernih oblik medosebnih interakcij v različnih socialnih kontekstih.

Na dan kulture nenasilja in strpnosti, smo v šoli izvedli različne dejavnosti, ki so bile prilagojene sposobnostim učencev. Te so učencem odprle prostor in priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se srečujejo. S pomočjo teh so krepili veščine primerne medsebojne komunikacije, čustvene odprtosti in strategij ustreznega odzivanja ob konfliktih.

Učenci so dan kulture nenasilja in strpnosti obeležili na različne načine. Skozi igro vlog, so poskušali reševati različne konfliktne situacije in skupaj iskali konstruktivne rešitve. Imeli so možnost izražati svoja mnenja o določeni tematiki. Presojali so različne situacije in svoja ravnanja. Se soočali z mnenji drugih. Ustvarjali so plakate in miselne vzorce. Podajali konkretne predloge, kako bi izboljšali varnost na šoli in v razredu.

Nekaj utrinkov današnjih aktivnosti:

 

Zapisala Petra Rubin Gavrić

Skip to content