Zdravstveno in socialno varstvo

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Na OŠ Ljubo Šercer skrbimo za zdravje učencev tako, da vsako šolsko leto opravimo splošne sistematske zdravstvene preglede, pri čemer zdravstveni delavci ugotavljajo razvojne značilnosti otrok in njihov telesni razvoj. V okviru sistematičnih pregledov so opravljena tudi cepljenja po programu zdravstvene službe in opravljene napotitve na morebitne specialistične preglede in obravnave. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje vsako šolsko leto organiziramo tudi preventivne zobozdravstvene preglede.

 

Naša šola se bo glede na potrebe povezovala tudi s kliničnim psihologom iz Zdravstvenega doma Kočevje, g. Igorjem Levstikom. Učencem z govorno jezikovnimi motnjami bo kot doslej omogočena individualna logopedska obravnava s strani logopedinje Andreje Mlekuž.

 

Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo sodelovanje s Policijsko postajo Kočevje oziroma z g. Marjanom Ferkom. Ker postavljamo varnost učencev na prvo mesto, se bomo tudi letos pogovarjali o eni izmed vedno aktualnih tem, ko je prometna varnost, nasilje, vandalizem, uporaba pirotehničnih sredstev in podobno.

 

Naša šola redno sodeluje tudi s centri za socialno delo na območjih sosednjih občin, iz katerih prihajajo naši učenci. V kolikor se bo pokazala potreba po dodatnem sodelovanju z drugimi institucijami in zunanjimi sodelavci, bomo poskušali to sodelovanje tudi zagotoviti.

 

OŠ Ljubo Šercer je vključena tudi v projekt Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. V projekt so vključeni učenci iz socialno šibkejših družin, pri čemer preko projekta tem učencem zagotavljamo enake možnosti v smeri zagotavljanja redne in organizirane prehrane, udeležbe pri različnih nadstandardnih dejavnostih in ostalih dejavnostih v interesu učencev, s čimer zagotavljamo enakovrednost med učenci in posledično povečujemo socialno varnost teh učencev.

Skip to content