Zaposleni

Jan Čibej,

v.d. ravnatelja

Elektronski naslov: jan.cibej@osls.si , ravnatelj@osp-lsercerja.lj.edus.si

telefon: 051 348 663

 

 

.

.

Damjana Koroša,

tajnik VIZ

Elektronski naslov: racunovodstvo@osp-lsercerja.lj.edus.si

 

 

.

.

dscn7080Aleksandra Kocjan Malnar

Svetovalna delavka, učiteljica v NIS in PP

Elektronski naslov: svetovanje@osp-lsercerja.lj.edus.si

telefon: 041 356 589

 

 

 

.

Valervalerijaija El Habashy

Razredničarka v 7. razredu.

Elektronski naslov: valerija.elhabashy@osls.si

 

 

.

.

barbaraBarbara Šlemer

Razredničarka v 2. in 4. razredu.

Elektronski naslov: barbara.slemer@osls.si

 

 

.

.

marijanaMarijana Šarić

Razredničarka v 3., 5. in 6. razredu.

Elektronski naslov: marijana.saric@osls.si

 

 

.

.

blazBlaž Merhar

Učitelj v NIS in PPVI, učitelj v OPB.

Elektronski naslov: blaz.merhar@osls.si

 

 

.

 . 

Anđela Krsnik

Razredničarka v PPVI 1. skupina.

andela.krsnik@gmail.com

 

 

.

Blanka Mihelič

Učiteljica v NIS

Elektronski naslov: blanka.campa@gmail.com

.

.

Jožica Grmičjozi

Učiteljica Tehnike in tehnologije v programu NIS in učiteljica Delovne vzgoje v programu PPVI

Elektronski naslov: jozica.grmic@osls.si

 

 

.

.

saso2Sašo Ivetič

Učitelj športne vzgoje v PPVI-ju in NIS-u, razrednik v 8. in 9. razredu

Elektronski naslov: saso.ivetic@osls.si

 

 

.

.

Anita Marinko

Razredničarka v PPVI 2. skupina, knjižničarka

Učiteljica LVZ v PPVI 3, RAO 5 in DOD, DOP 5.

Elektronski naslov: anita.marinko@gmail.com

 

.

.

Andreja Zgonc

Učiteljica v OPB in GOS

Elektronski naslov: azgonc@gmail.com

 

.

.

natalijaNatalija Česnik Zobec

Mobilna učiteljica

Elektronski naslov: natalija.czobec@osls.si

 

 

.

.

idaIda Žnidaršič

Učiteljica v podaljšanem bivanju

Elektronski naslov: ida.znidarsic@osls.si

 

 

.

.

 

Kristina Povh

Učiteljica LUM in LVZ v PPVI 3

Elektronski naslov: kristina.povh@gmail.com

 

 

.

.

Sandra Rusec,

Mobilna učiteljica

Elektronski naslov: sandra.rusec@osls.si

 

 

.

.

anaAna Jarni,

razredničarka v PPVI 3. skupina

Elektronski naslov: ana.jarni@osls.si

 

 

.

.

Ingrid Starcingrid

Mobilna učiteljica

Elektronski naslov: ingrid.starc@osls.si

 

 

.

.

Irena Bokanirenab

Varuhinja negovalka v PPVI 1. skupina

Elektronski naslov: irena.bokan@osls.si

 

 

.

.

andrejamAndreja Mlekuž

logopedinja

 

 

 

.

.

Lili Majer

romska pomočnica

 

 

.

.

romanRoman Vesel

hišnik

 

 

 

.

.

ivankaIvanka Štrumbelj

čistilka