Svet šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

– predstavniki občine: g. Janko Marinč, ga. Irena Škufca in ga. Nikolaja Pertinač
– predstavniki staršev: ga. Mateja Sternad, ga. Jasna Seuček in ga. Danica Škulj
– predstavniki šole: Marijana Šarić – predsednica sveta, Aleksandra Kocjan Malnar – namestnica predsednice, Jan Čibej, Jožica Grmič in Roman Vesel.

Predsednica sveta šole je Marijana Šarić, namestnica pa Aleksandra Kocjan Malnar.

POSLOVNIK SVETA OŠ LJUBO ŠERCER