Svet šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

– predstavniki občine: g. Janko Marinč, ga. Irena Škufca in ga. Nikolaja Pertinač
– predstavniki staršev: g. Mladen Poplašen, ga. Jasmina Mehić in ga. Danica Škulj
– predstavniki šole: Barabara Šlemer – predsednica sveta, Ingrid Starc – namestnica predsednice, Andreja Zgonc, Sašo Ivetič in Ida Žnidaršič.

Predsednica sveta šole je Barbara Šlemer, namestnica pa Ingrid Starc.

POSLOVNIK SVETA OŠ LJUBO ŠERCER