Šolski koledar

10. 8. 2020 | za učence in starše

V šolskem letu 2020/21 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, naravoslovne in delovne dneve, šole v naravi ter ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa in podobno.