Šola v naravi

ŠVN je v letošnjem šolskem letu odpovedana zaradi pojava koronavirusa.