Rastem s knjigo

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

V šolskem letu 2020/2021 bodo v projekt Rastem s knjigo vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda. Skupaj bo sodelovalo 13 učencev. Vodja projekta bom šolska knjižničarka, Maša Luteršmit. Konec novembra nam bo Javna agencija za knjigo RS poslala program organizacijske izvedbe projekta. Uradni začetek projekta je zaradi okoliščin, povezanih z virusom COVID 19, v letošnjem šolskem letu zamaknjen na 4.1.2021. Za obisk Knjižnice Kočevje, sva se s koordinatorico projekta (ga. Pio Marincelj) dogovorili v mesecu januarju 2021, če bodo razmere to dovoljevale.

Knjigo pisatelja Mate Dolenca: Kako dolg je čas, ki je letos bila izbrana za projekt Rastem s knjigo, bodo učenci prejeli v dar, ob organiziranem obisku splošne knjižnice. Na obisku v knjižnici bo učencem predstavljena splošna knjižnica, knjižnično informacijsko opismenjevanje, zaposleni v knjižnici jih poskušajo motivirati za leposlovno branje, ob zaključku obiska jih povabijo k vpisu v knjižnico in seveda k branju leposlovnih knjig. Darilno knjigo bomo vključili v bralno značko, o vsebini knjige se bomo pogovarjali v okviru šolskega projekta spodbujanja branja. V kolikor predvidenega obiska ne bo možno izvesti (zaradi razmer v povezavi s COVID 19), se lahko poiščejo alternativne rešitve (izvedba projekta s strani šolskega knjižničarja).

Opis projekta

Ob mednarodnem dnevu pismenosti, ki je 8. septembra, (letos 4.1.2021) se začenja izvajanje nacionalnega projekta Rastem s knjigo. Vsak sedmošolec ob letnem obisku splošne knjižnice prejme knjigo, ki jo izbere strokovna komisija na JAK na podlagi javnega razpisa.

Obisk knjižnice vključuje spoznavanje informacijsko-knjižničnih znanj, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem, predstavitev avtorjev in knjige. Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi knjižnicami, vsemi osnovnimi šolami in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami.

Cilji:

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,

– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,

– spodbujanje motivacije za branje pri osnovnošolcih in srednješolcih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.

Kratka anotacija knjige

 Mate Dolenc:  KAKO DOLG JE ČAS (ilustracije Ana Maraž)

Beletrina, zavod za založniško dejavnost,

Ljubljana, 2019

 Zbirka kratkih duhovitih pripovedi iz živalskega sveta, je prežeta z avtorjevim velikim poznavanjem favne, s prepoznavno empatijo do sveta narave, v katerega človek s svojo večvrednostno aroganco največkrat posega skrajno samovoljno in pogubno. Živali in drugi naravni elementi (morje, nebo, zemlja) dobijo pod pisateljevim peresom antropomorfne lastnosti, znajo govoriti, čutiti, razmišljati, ljubiti, zavidati in tudi sovražiti Vendar za razliko od človeka, nikoli ne uveljavljajo svoje premoči, ne ravnajo iz hudobije, marveč so ubrane z večnim ritmom in nedoumljivim smislom narave in življenja. Pisatelj nagovarja mladega bralca k večjemu posluhu za naravno okolje, predvsem za živali, ki ne sodijo v standardni repertoar otroške in mladinske književnosti, in skozi na videz vsakdanje dogodke in pripetljaje odpira fantazijsko bogat, skoraj pravljičen svet favne in flore našega neposrednega okolja.

Jezik je preprost, jasen, mestoma šegav in duhovit, visoko kultiviran in vendar dovolj pogovorno intoniran, da je blizu govorici osnovnošolcev zadnje triade, med kratke, jedrnate opise in hudomušna doživetja se tu in tam diskretno prikradejo drobne življenjske modrosti, porojene iz bogate izkušnje človeka, ki živi v tesnem sožitju z naravo.

Mate Dolenc je uveljavljen mladinski pisatelj, ki že dolga leta uspešno razveseljuje mlade bralce s svojimi pustolovskimi in vselej ekološko obarvanimi zgodbami in domislicami.

Šolska knjižničarka, Maša Luteršmit

 

Skip to content