Projekt “Leo leo”

20. 6. 2017 | Projekti

V letošnjem šolskem letu sva logopedinja Andreja Mlekuž in romska pomočnica Lilica Majer sodelovali v projektu založbe Malinc, “Leo leo”

Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja za branje, kot jih je razvila, s skupino sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja, novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto (1919-2009). Poglavitna značilnost omenjenih strategij je, da temeljijo na igri in konstruktivizmu.

Bralno-motivacijske strategije:

♦  temeljijo na igri, izhajajo iz bralskega potenciala vsakega posameznega otroka in njegovega notranjega odziva na prebrano besedilo,
♦  postopno razvijajo razumevanje in užitek v samostojnem branju,
♦  temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisen od dinamike posamezne skupine,
♦  v delo v skupini so dejavno vključeni vsi otroci,
♦  mentor in/ali motivatorka branja je le usmerjevalec in posrednik.

Strategije so se zelo uveljavile v španskem govornem prostoru (v španskoameriškem okolju ga je močno podpiral IBBY), poznajo jih na Japonskem in Tajskem, v slovenskem prostoru pa so nove. Za potrebe zgodnjega učenja španščine in z upoštevanje specifike slovenskega prostora jih razvija dr. Barbara Pregelj, docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer med drugim poučuje in raziskuje literarno interpretacijo ter mladinsko književnost.

Letos smo  skupaj z romskimi učenci prebrali dve zgodbi Jona ima veliko težavo in Jona v stiski avtorja Juana Kruz Igerabide. Z uporabo različnih strategij smo spoznavali glavnega junaka, se zelo zabavali in zraven tudi ustvarjali. Skupaj z romsko pomočnico in učenci smo prevedli motivacijsko pesem Roke tudi v romščino. Vse svoje izdelke, risbe smo poslali založbi Malinc. Za sodelovanje smo prejeli priznanja in pisane zapestnice.

Komaj čakamo novega šolskega leta, ko bomo prebirali nove zgodbe.

romska pomočnica, Lilica Majer