Knjižna zbirka

Knjižnično gradivo je urejeno po prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).

Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah (C, P, M), posebej stojijo slikanice z velikimi tiskanimi črkami (VT).Posebej je ločena zbirka gradiva za dislektike oz. učence z bralnimi težavami; prav tako je posebej ločena zbirka knjig v romskem jeziku.

Poezija stoji ločeno, prav tako ljudske pravljice (L) ter knjige za bralno značko, gradivo iz učbeniškega sklada, stripi in kartonke.

Ostalo strokovno gradivo je postavljeno po strokovnih temah (medicina, glasba, živalstvo,…).  Tudi domoznanska zbirka je ločena od ostalega gradiva, sem sodijo šolske brošure, publikacije lastne izdaje, gradivo lokalnih avtorjev, gradivo o Kočevju,… Ločeno stoji tudi referenčna zbirka (slovarji, enciklopedije, leksikoni, priročniki, diplome, atlasi,…).

Avdiovizualno gradivo je ločeno od ostalega gradiva. CD-ji so razporejeni po različnih skupinah – pravljice, otroške pesmi, ljudske pesmi, popularna glasba, klasična glasba. Ločeni so tudi CD-romi (poučne zgoščenke) in DVD-ji z risankami.

Na stojalu stojijo periodične publikacije in novosti.