Govorilne ure

18. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Redne mesečne govorilne ure bodo v šolskem letu 2022/23 potekale vsak prvi torek v mesecu med 16.30 in 17.30 uro. Redne mesečne govorilne ure izvaja razrednik posameznega oddelka, starši pa bodo imeli možnost pogovora tudi z ravnateljem, svetovalno delavko in ostalimi strokovnimi delavci (po predhodni najavi). Govorilne ure bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ.

Opomba: V mesecu februarju in juniju bodo starši oziroma zakoniti zastopniki vabljeni osebno z namenom seznanitve o učnem uspehu posameznika, spremljanju, vrednotenju ter oblikovanju individualiziranega programa za posameznega otroka. V mesecu septembru pa bodo vabljeni starši učencev novincev z anemon oblikovanja individualiziranega programa za tekoče šolsko leto.

V šolskem letu 2022/23 organiziramo tudi dopoldanske govorilne ure, za katere je potreben predhoden dogovor z razrednikom in potekajo v naslednjih terminih:

Skip to content