Govorilne ure

Starši se bodo lahko udeležili govorilnih ur, ki bodo enkrat mesečno; imajo pa tudi možnost priti na razgovor k razredničarki, svetovalni delavki, ravnateljici in drugim učiteljem, ki poučujejo njihovega otroka. Za govorilne ure v dopoldanskem času je potreben predhoden dogovor z razrednikom.

Ime in priimek učitelja Termin dopoldanskih govorilnih ur
V pripravi.

 

Redne govorilne ure organiziramo vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure.

S temami predavanj, ki jih bomo pripravili za starše naših učencev, želimo okrepiti sodelovanje s starši in pomagati s strokovnimi temami reševati dileme odraščanja učencev/otrok naših staršev in jih seznanjati z aktualnimi družbenimi zakonskimi spremembami, ki vplivajo na izvedbo programov osnovne šole.