Dodatni in dopolnilni pouk

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.

DOPOLNILNI POUK

2., 3. RAZRED SREDA, 5. ŠOLSKA URA
4., 5. RAZRED ČETRTEK, 5. ŠOLSKA URA
6., 7. RAZRED TOREK, 6. ŠOLSKA URA
8., 9. RAZRED TOREK, 7. ŠOLSKA URA

 

DODATNI POUK

2., 3. RAZRED ČETRTEK, 5. ŠOLSKA URA
4., 5. RAZRED TOREK, 6. ŠOLSKA URA
6., 7. RAZRED ČETRTEK, 7. ŠOLSKA URA
8., 9. RAZRED PETEK, 6. ŠOLSKA URA
Skip to content