Dodatni in dopolnilni pouk

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

 

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.

Skip to content