Dodatni in dopolnilni pouk

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.

DOPOLNILNI POUK
Oddelek Dan/ura Učitelj
1., 2. torek, 5. ura Erika Remic
3., 4. torek, 6. ura Tjaša Dovč
5., 6. četrtek, 6. ura Anita Marinko
7. ponedeljek, 5. ura Sandra Rusec Belaj
8., 9. ponedeljek, 6. ura Barbara Kadunc

 

DODATNI POUK
Oddelek Dan/ura Učitelj
1., 2. petek, 5. ura Nada Kosten
3., 4. četrtek, 6. ura Petra Rubin
5., 6. ponedeljek, 6. ura Anita Marinko
7. sreda, 7.ura Barbara Kadunc
8., 9. petek, 7. ura Barbara Kadunc

 

Skip to content