Dnevi dejavnosti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

NIS

Dnevi dejavnosti/ število dni

Letno

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Fond ur
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
SKUPAJ VSEH UR                    
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 20 20  

Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z družbenimi »potrebami« in časa, v katerem delujemo. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo.

 

PPVI

Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z okoljem. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo. Izvedba dnevov dejavnosti v PPVI se deloma realizirajo usklajeno z dnevi dejavnosti iz programa NIS.

Teme delovnih dni se izvedejo po naslednji razporeditvi:

Dnevi dejavnosti STOPNJA  

 

Izvedba usklajena z dnevi dejavnosti programa NIS.

  I. II. III. IV. V. VI.
Kulturni dnevi 4 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
*Delovni dnevi 3 4 8 6 6 6

*Opomba:

Delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi vsebinami, katerih cilj je razvijanje praktičnih spretnosti in veščin z namenom vse večje samostojnosti učencev za uspešno socialno vključevanje v družbo

Skip to content